* Mushtaq Hussain Khan (1952)
(Akademi Awardee)
Music
(Hindustani - Vocal)
* Kesar Bai Kerkar (1953)
(Akademi Awardee)
Music
(Hindustani - Vocal)
* Rajab Ali Khan (1954)
(Akademi Awardee)
Music
(Hindustani - Vocal)
* Anant Manohar Joshi (1955)
(Akademi Awardee)
Music
(Hindustani - Vocal)
* Rajabhaiyya Poonchhwale (1956)
(Akademi Awardee)
Music
(Hindustani - Vocal)
* Rasoolan Bai (1957)
(Akademi Awardee)
Music
(Hindustani - Vocal)
* Ganesh Ramachandra Behere (1958)
(Akademi Awardee)
Music
(Hindustani - Vocal)
* Anjani Bai Malpekar (1958)
(Akademi Fellow)
Music
(Hindustani - Vocal)
* Krishnarao Shankar Pandit (1959)
(Akademi Awardee)
Music
(Hindustani - Vocal)
* Altaf Hussain Khan (1960)
(Akademi Awardee)
Music
(Hindustani - Vocal)
* Y. S. Mirashi Buwa (1961)
(Akademi Awardee)
Music
(Hindustani - Vocal)
* Bade Ghulam Ali Khan (1962)
(Akademi Awardee)
Music
(Hindustani - Vocal)
* Gopeswar Bandopadhyay (1962)
(Akademi Fellow)
Music
(Hindustani - Vocal)
* Omkarnath Thakur (1963)
(Akademi Awardee)
Music
(Hindustani - Vocal)
* Swami Prajnanananda (1963)
(Akademi Fellow)
Music
(Hindustani - Vocal)
* S. N. Ratanjankar (1963)
(Akademi Fellow)
Music
(Hindustani - Vocal)
* Rahimuddin Khan Dagar (1964)
(Akademi Awardee)
Music
(Hindustani - Vocal)
* B. R. Deodhar (1964)
(Akademi Fellow)
Music
(Hindustani - Vocal)
* Birendra Kishore Roy Choudhury (1964)
(Akademi Fellow)
Music
(Hindustani - Vocal)
* Hirabai Barodekar (1965)
(Akademi Awardee)
Music
(Hindustani - Vocal)
* Thakur Jaidev Singh (1965)
(Akademi Fellow)
Music
(Hindustani - Vocal)
* D. G. Vyas (1965)
(Akademi Fellow)
Music
(Hindustani - Vocal)
* Dilip Kumar Roy (1965)
(Akademi Fellow)
Music
(Hindustani - Vocal)
* Ganesh Hari Ranade (1965)
(Akademi Fellow)
Music
(Hindustani - Vocal)
* Vinayak Narayan Patwardhan (1965)
(Akademi Fellow)
Music
(Hindustani - Vocal)
* Siddheswari Devi (1966)
(Akademi Awardee)
Music
(Hindustani - Vocal)
* Amir Khan (1967)
(Akademi Awardee)
Music
(Hindustani - Vocal)
* Bade Ghulam Ali Khan (1967)
(Akademi Fellow)
Music
(Hindustani - Vocal)
* Mogubai Kurdikar (1968)
(Akademi Awardee)
Music
(Hindustani - Vocal)
* Ramchatur Mallick (1969)
(Akademi Awardee)
Music
(Hindustani - Vocal)
* Nisar Hussain Khan (1970)
(Akademi Awardee)
Music
(Hindustani - Vocal)
* Dilip Chandra Vedi (1970)
(Akademi Fellow)
Music
(Hindustani - Vocal)
* K. C. D. Brahaspati (1970)
(Akademi Fellow)
Music
(Hindustani - Vocal)
* Mallikarjun Mansoor (1971)
(Akademi Awardee)
Music
(Hindustani - Vocal)
* Begum Akhtar (1972)
(Akademi Awardee)
Music
(Hindustani - Vocal)
* Ananth Krishna Sarma (1972)
(Akademi Fellow)
Music
(Hindustani - Vocal)
* Tarapada Chakravarty (1972)
(Akademi Fellow)
Music
(Hindustani - Vocal)
* Krishnarao Ganesh Phulambrikar (1972)
(Akademi Fellow)
Music
(Hindustani - Vocal)
* Gangubai Hangal (1973)
(Akademi Awardee)
Music
(Hindustani - Vocal)
* Shivaputra Siddaramayya Komkali - Kumar Gandharva (1974)
(Akademi Awardee)
Music
(Hindustani - Vocal)
* Bhimsen Joshi (1975)
(Akademi Awardee)
Music
(Hindustani - Vocal)
* Narayanrao G. Vyas (1976)
(Akademi Awardee)
Music
(Hindustani - Vocal)
* Girija Devi (1977)
(Akademi Awardee)
Music
(Hindustani - Vocal)
* Hirjibhai Rustomji Doctor (1977)
(Akademi Fellow)
Music
(Hindustani - Vocal)
* Khadim Hussain Khan (1978)
(Akademi Awardee)
Music
(Hindustani - Vocal)
* Sarachchandra Arolkar (1979)
(Akademi Awardee)
Music
(Hindustani - Vocal)
* D. T. Joshi (1979)
(Akademi Fellow)
Music
(Hindustani - Vocal)
* Sumati Mutatkar (1979)
(Akademi Fellow)
Music
(Hindustani - Vocal)
* Nivruttibua Sarnaik (1980)
(Akademi Awardee)
Music
(Hindustani - Vocal)
* Basavaraj Rajguru (1981)
(Akademi Awardee)
Music
(Hindustani - Vocal)
* Vasantarao Deshpande (1982)
(Akademi Awardee)
Music
(Hindustani - Vocal)
* Mallikarjun Mansoor (1982)
(Akademi Fellow)
Music
(Hindustani - Vocal)
* Mahadev Prasad Mishra (1983)
(Akademi Awardee)
Music
(Hindustani - Vocal)
* Sharafat Hussain Khan (1984)
(Akademi Awardee)
Music
(Hindustani - Vocal)
* Siya Ram Tewari (1984)
(Akademi Fellow)
Music
(Hindustani - Vocal)
* Nasir Aminuddin Dagar (1985)
(Akademi Awardee)
Music
(Hindustani - Vocal)
* Kishori Amonkar (1985)
(Akademi Awardee)
Music
(Hindustani - Vocal)
* Firoz B. Dastur (1986)
(Akademi Awardee)
Music
(Hindustani - Vocal)
* Asgari Bai (1986)
(Akademi Awardee)
Music
(Hindustani - Vocal)
* Manik Varma (1986)
(Akademi Awardee)
Music
(Hindustani - Vocal)
* C. R. Vyas (1987)
(Akademi Awardee)
Music
(Hindustani - Vocal)
* Shobha Gurtu (1987)
(Akademi Awardee)
Music
(Hindustani - Vocal)
Pandit Jasraj (1987)
(Akademi Awardee)
Music
(Hindustani - Vocal)
* Padmavati Gokhale Shaligram (1988)
(Akademi Awardee)
Music
(Hindustani - Vocal)
* Shivaputra Siddaramayya Komkali - Kumar Gandharva (1988)
(Akademi Fellow)
Music
(Hindustani - Vocal)
* Jitendra Abhisheki (1989)
(Akademi Awardee)
Music
(Hindustani - Vocal)
Lata Mangeshkar (1989)
(Akademi Fellow)
Music
(Hindustani - Vocal)
* Dhondutai Kulkarni (1990)
(Akademi Awardee)
Music
(Hindustani - Vocal)
* K. G. Ginde (1990)
(Akademi Awardee)
Music
(Hindustani - Vocal)
Prabha Atre (1991)
(Akademi Awardee)
Music
(Hindustani - Vocal)
* N. Zahiruddin Dagar (1991)
(Akademi Awardee)
Music
(Hindustani - Vocal)
* Shiv Kumar Shukla (1992)
(Akademi Awardee)
Music
(Hindustani - Vocal)
* Ramarao V. Naik (1992)
(Akademi Awardee)
Music
(Hindustani - Vocal)
* Prem Lata Sharma (1992)
(Akademi Fellow)
Music
(Hindustani - Vocal)
* Rahim Fahimuddin Dagar (1993)
(Akademi Awardee)
Music
(Hindustani - Vocal)
* Bala Saheb Poochwale (1993)
(Akademi Awardee)
Music
(Hindustani - Vocal)
* Zia Fariduddin Dagar (1994)
(Akademi Awardee)
Music
(Hindustani - Vocal)
Sulochana Brahaspati (1994)
(Akademi Awardee)
Music
(Hindustani - Vocal)
* A. Kanan (1995)
(Akademi Awardee)
Music
(Hindustani - Vocal)
* Dinkar Kaikini (1996)
(Akademi Awardee)
Music
(Hindustani - Vocal)
* Hafeez Ahmad Khan (1996)
(Akademi Awardee)
Music
(Hindustani - Vocal)
* Gangubai Hangal (1996)
(Akademi Fellow)
Music
(Hindustani - Vocal)
Laxman Krishnarao Pandit (1997)
(Akademi Awardee)
Music
(Hindustani - Vocal)
Parveen Sultana (1998)
(Akademi Awardee)
Music
(Hindustani - Vocal)
* Puttaraj Gavaigalu (1998)
(Akademi Awardee)
Music
(Hindustani - Vocal)
Rajan Mishra & Sajan Mishra (Joint Award) (1998)
(Akademi Awardee)
Music
(Hindustani - Vocal)
* Bhimsen Joshi (1998)
(Akademi Fellow)
Music
(Hindustani - Vocal)
* Malabika Kanan (2000)
(Akademi Awardee)
Music
(Hindustani - Vocal)
Rita Ganguly (2000)
(Akademi Awardee)
Music
(Hindustani - Vocal)
Ajoy Chakraborty (2000)
(Akademi Awardee)
Music
(Hindustani - Vocal)
* Sangameshwar Gurav (2001)
(Akademi Awardee)
Music
(Hindustani - Vocal)
Abhay Narayan Mallick (2001)
(Akademi Awardee)
Music
(Hindustani - Vocal)
Malini Rajurkar (2001)
(Akademi Awardee)
Music
(Hindustani - Vocal)
* Sushila Rani Patel (2002)
(Akademi Awardee)
Music
(Hindustani - Vocal)
* Sharayu Kalekar (2002)
(Akademi Awardee)
Music
(Hindustani - Vocal)
Shanno Khurana (2002)
(Akademi Fellow)
Music
(Hindustani - Vocal)
Ghulam Mustafa Waris Khan (2003)
(Akademi Awardee)
Music
(Hindustani - Vocal)
* Yashwant Balkrishna Joshi (2003)
(Akademi Awardee)
Music
(Hindustani - Vocal)
* Balwant Rai Bhatt (2004)
(Akademi Awardee)
Music
(Hindustani - Vocal)
Tejpal Singh & Surinder Singh (Joint Award) (Singh Bandhu) (2004)
(Akademi Awardee)
Music
(Hindustani - Vocal)
* S. C. R. Bhat (2005)
(Akademi Awardee)
Music
(Hindustani - Vocal)
* Ramashrey Jha (2005)
(Akademi Awardee)
Music
(Hindustani - Vocal)
Vijay Kumar Kichlu (2006)
(Akademi Awardee)
Music
(Hindustani - Vocal)
Rashid Khan (2006)
(Akademi Awardee)
Music
(Hindustani - Vocal)
Sandipan Samajpati (2006)
(Yuva Puraskar)
Music
(Hindustani - Vocal)
Manjiri Asnare Kelkar (2006)
(Yuva Puraskar)
Music
(Hindustani - Vocal)
Govardhan Mishra (2007)
(Akademi Awardee)
Music
(Hindustani - Vocal)
Vidyadhar Vyas (2007)
(Akademi Awardee)
Music
(Hindustani - Vocal)
Sandeep Harish Deshmukh (2007)
(Yuva Puraskar)
Music
(Hindustani - Vocal)
Meeta Pandit (2007)
(Yuva Puraskar)
Music
(Hindustani - Vocal)
M. R. Gautam (2008)
(Akademi Awardee)
Music
(Hindustani - Vocal)
* R. C. Mehta (2008)
(Akademi Fellow)
Music
(Hindustani - Vocal)
Rajnish Mishra & Ritesh Mishra (Joint Award) (2008)
(Yuva Puraskar)
Music
(Hindustani - Vocal)
Vishal Jain (2008)
(Yuva Puraskar)
Music
(Hindustani - Vocal)
Ulhas Kashalkar (2008)
(Akademi Awardee)
Music
(Hindustani - Vocal)
* Abdul Rashid Khan (2009)
(Akademi Awardee)
Music
(Hindustani - Vocal)
* Vasundhara Komkali (2009)
(Akademi Awardee)
Music
(Hindustani - Vocal)
Pandit Jasraj (2009)
(Akademi Fellow)
Music
(Hindustani - Vocal)
* Kishori Amonkar (2009)
(Akademi Fellow)
Music
(Hindustani - Vocal)
Omkar Shrikant Dadarkar (2009)
(Yuva Puraskar)
Music
(Hindustani - Vocal)
Yashpaul (2010)
(Akademi Awardee)
Music
(Hindustani - Vocal)
* Girija Devi (2010)
(Akademi Fellow)
Music
(Hindustani - Vocal)
* Rahim Fahimuddin Dagar (2010)
(Akademi Fellow)
Music
(Hindustani - Vocal)
Manjusha Sandeep Patil (2010)
(Yuva Puraskar)
Music
(Hindustani - Vocal)
Kaushiki Desikan (2010)
(Yuva Puraskar)
Music
(Hindustani - Vocal)
* Rahim Fahimuddin Dagar (2010)
(Akademi Fellow)
Music
(Hindustani - Vocal)
Chhannu Lal Mishra (2010)
(Akademi Awardee)
Music
(Hindustani - Vocal)
Shruti Sadoliakr Katkar (2011)
(Akademi Awardee)
Music
(Hindustani - Vocal)
M Venkatesh Kumar (2011)
(Akademi Awardee)
Music
(Hindustani - Vocal)
Prabha Atre (2011)
(Tagore Akademi Fellow)
Music
(Hindustani - Vocal)
Laxman Krishnarao Pandit (2011)
(Tagore Akademi Fellow)
Music
(Hindustani - Vocal)
* Zia Fariduddin Dagar (2011)
(Tagore Akademi Fellow)
Music
(Hindustani - Vocal)
Ghulam Mustafa Waris Khan (2011)
(Tagore Akademi Fellow)
Music
(Hindustani - Vocal)
Vanraj Bhatia (2011)
(Tagore Akademi Fellow)
Music
(Hindustani - Vocal)
Shankar Lal Mishra (2011)
(Tagore Akademi Awardee)
Music
(Hindustani - Vocal)
Sunanda Patnaik (2011)
(Tagore Akademi Awardee)
Music
(Hindustani - Vocal)
Ganesh Prasad Sharma (2011)
(Tagore Akademi Awardee)
Music
(Hindustani - Vocal)
Amiya Ranjan Banerjee (2011)
(Tagore Akademi Awardee)
Music
(Hindustani - Vocal)
Shrikrishna Savlaram Haldankar (2011)
(Tagore Akademi Awardee)
Music
(Hindustani - Vocal)
Jayateerth Mevundi (2011)
(Yuva Puraskar)
Music
(Hindustani - Vocal)
Rajashekhar Mansur (2012)
(Akademi Awardee)
Music
(Hindustani - Vocal)
Ajay Pohankar (2012)
(Akademi Awardee)
Music
(Hindustani - Vocal)
Bhuvanesh Komkali (2012)
(Yuva Puraskar)
Music
(Hindustani - Vocal)
Kumar Somanath Mardur (2012)
(Yuva Puraskar)
Music
(Hindustani - Vocal)
Ritwik Sanyal (2013)
(Akademi Awardee)
Music
(Hindustani - Vocal)
* Veena Sahasrabuddhe (2013)
(Akademi Awardee)
Music
(Hindustani - Vocal)
Ashwani Bhide Deshpande (2014)
(Akademi Awardee)
Music
(Hindustani - Vocal)
Nath Narelkar (2014)
(Akademi Awardee)
Music
(Hindustani - Vocal)
Iqbal Ahmed Khan (2014)
(Akademi Awardee)
Music
(Hindustani - Vocal)
Vijay Kumar Kichlu (2014)
(Akademi Fellow)
Music
(Hindustani - Vocal)
Arshad Ali Khan (2014)
(Yuva Puraskar)
Music
(Hindustani - Vocal)
Dhananjaya Hegde (2014)
(Yuva Puraskar)
Music
(Hindustani - Vocal)
Prashant Mallick & Nishant Mallick (Joint Award) (2014)
(Yuva Puraskar)
Music
(Hindustani - Vocal)
Rupesh Kashinath Gawas (2015)
(Yuva Puraskar)
Music
(Hindustani - Vocal)
Brijeshwar Mukherjee (2015)
(Yuva Puraskar)
Music
(Hindustani - Vocal)
Krishna Bisht (2015)
(Akademi Awardee)
Music
(Hindustani - Vocal)
Mashkoor Ali Khan (2015)
(Akademi Awardee)
Music
(Hindustani - Vocal)
Prabhakar Karekar (2016)
(Akademi Awardee)
Music
(Hindustani - Vocal)
Padma Talwalkar (2016)
(Akademi Awardee)
Music
(Hindustani - Vocal)
Koushik Aithal (2016)
(Yuva Puraskar)
Music
(Hindustani - Vocal)
Yashasvi Sirpotkar (2016)
(Yuva Puraskar)
Music
(Hindustani - Vocal)
Umakant Gundecha & Ramakant Gundecha (Joint Award) Gundecha Brothers (2017)
(Akademi Awardee)
Music
(Hindustani - Vocal)
Lalith J. Rao (2017)
(Akademi Awardee)
Music
(Hindustani - Vocal)
* Ahmed Jan Thirakwa (1954)
(Akademi Awardee)
Music
(Hindustani - Tabla)
* Jahangir Khan (1959)
(Akademi Awardee)
Music
(Hindustani - Tabla)
* Kanthe Maharaj (1961)
(Akademi Awardee)
Music
(Hindustani - Tabla)
* Asutosh Bhattacharya (1966)
(Akademi Fellow)
Music
(Hindustani - Tabla)
* Masit Khan (1970)
(Akademi Awardee)
Music
(Hindustani - Tabla)
* Jnan Prakash Ghosh (1974)
(Akademi Fellow)
Music
(Hindustani - Tabla)
* Karamatulla Khan (1976)
(Akademi Awardee)
Music
(Hindustani - Tabla)
* Samta Prasad Maharaj (1979)
(Akademi Awardee)
Music
(Hindustani - Tabla)
* Alla Rakha (1982)
(Akademi Awardee)
Music
(Hindustani - Tabla)
* Kishan Maharaj (1984)
(Akademi Awardee)
Music
(Hindustani - Tabla)
Zakir Hussain (1990)
(Akademi Awardee)
Music
(Hindustani - Tabla)
* Shaikh Dawood (1991)
(Akademi Awardee)
Music
(Hindustani - Tabla)
* Lalji Gokhale (1997)
(Akademi Awardee)
Music
(Hindustani - Tabla)
Swapan Chaudhuri (1997)
(Akademi Awardee)
Music
(Hindustani - Tabla)
* Pandharinath Gangadhar Nageshkar (1998)
(Akademi Awardee)
Music
(Hindustani - Tabla)
* Shankar Ghosh (2000)
(Akademi Awardee)
Music
(Hindustani - Tabla)
Suresh B. Gaitonde (2002)
(Akademi Awardee)
Music
(Hindustani - Tabla)
Anindo Chatterjee (2002)
(Akademi Awardee)
Music
(Hindustani - Tabla)
Suresh Talwalkar (2004)
(Akademi Awardee)
Music
(Hindustani - Tabla)
Kumar Bose (2006)
(Akademi Awardee)
Music
(Hindustani - Tabla)
* Kishan Maharaj (2006)
(Akademi Fellow)
Music
(Hindustani - Tabla)
* Nandan Mehta (2007)
(Akademi Awardee)
Music
(Hindustani - Tabla)
Jai Shankar Mishra (2008)
(Yuva Puraskar)
Music
(Hindustani - Tabla)
Lachman Singh Seen (2009)
(Akademi Awardee)
Music
(Hindustani - Tabla)
* Faiyaz Khan (2011)
(Tagore Akademi Awardee)
Music
(Hindustani - Tabla)
Satyajit S. Talwalkar (2011)
(Yuva Puraskar)
Music
(Hindustani - Tabla)
Sabir Khan (2012)
(Akademi Awardee)
Music
(Hindustani - Tabla)
Savani Talwalkar (2012)
(Yuva Puraskar)
Music
(Hindustani - Tabla)
* Hashmat Ali Khan (2013)
(Akademi Awardee)
Music
(Hindustani - Tabla)
Nayan Ghosh (2014)
(Akademi Awardee)
Music
(Hindustani - Tabla)
Ojas Adhiya (2014)
(Yuva Puraskar)
Music
(Hindustani - Tabla)
Himanshu Mahant (2014)
(Yuva Puraskar)
Music
(Hindustani - Tabla)
Anubrata Chatterjee (2015)
(Yuva Puraskar)
Music
(Hindustani - Tabla)
* Arvind Mulgaonkar (2016)
(Akademi Awardee)
Music
(Hindustani - Tabla)
Yashwant Vaishnav (2016)
(Yuva Puraskar)
Music
(Hindustani - Tabla)
Yogesh Samsi (2017)
(Akademi Awardee)
Music
(Hindustani - Tabla)
* Govind Rao Burhanpurkar (1955)
(Akademi Awardee)
Music
(Hindustani - Pakhawaj)
Page 1 of 10
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »