< Archives : SNA Series Audio 2001 to 2007
Event Name  Place of recording Date of recording  Category Sub Category Item Title Form Name Instrument Raga  Tala Duration Audio Acc No. Audio Acc. No.
Special  Documentation  At SNA Studio New Delhi 1/16/2001 Music H. Inst Aashish Khan Sarod 1:30:00 6531    DAT
Pandit Dal Chand Sharma Pakhawaj
Shri Subhash Nirwan Tabla 
Shri Rohit Anand Tanpura
Shri Dharmendra Katha Tanpura
Alap, Jod, Jhala Bilaskhani Todi 0:25:35
Gat Miyan ki Todi Jhaptal 0:30:42
Gat Zila Kafi Teental 0:10:15
Gat Zila Kafi Teental 0:04:45
Gat Mach Khamaj Teental 0:16:50
Special  Documentation  At sna Studio New Delhi 1/16/2001 Music H. Inst Aashish Khan Sarod 0:16:00 6532    DAT
Pandit Dal Chand Sharma Pakhawaj
Shri Subhash Nirwan Tabla 
Shri Rohit Anand Tanpura
Shri Dharmendra Katha Tanpura
Alap, Jod, Jhala Bilaskhani Todi
Gat Miyan ki Todi Jhaptal
Gat Zila Kafi Teental
Gat Zila Kafi Teental
Gat Mach Khamaj Teental
Special  Documentation  At sna Studio New Delhi 1/16/2001 Music H. Inst Aashish Khan Sarod 1:30:00 6533    'C'
Pandit Dal Chand Sharma Pakhawaj
Shri Subhash Nirwan Tabla 
Shri Rohit Anand Tanpura
Shri Dharmendra Katha Tanpura
Alap, Jod, Jhala Bilaskhani Todi
Gat Miyan ki Todi Jhaptal
Gat Zila Kafi Teental
Gat Zila Kafi Teental
Gat Mach Khamaj Teental
Special  Documentation  At sna Studio New Delhi 21/01/2001 Dance Interview of Odissi Dance Rita Devi Dancer 1:07:00 6534   DAT
Interviewer: Leela Venkatraman
Interview of Rita Devi on odissi Dance by Leela Venkatraman
Special  Documentation  At sna Studio New Delhi 21/01/2001 Interview of Odissi Dance Rita Devi Dancer 1:07:00 6535   DAT
Interviewer : Leela Venkatraman
Interview of Rita Devi on odissi Dance by Leela Venkatraman
Swarnotsav : Festival of Musicians and Dancers 22-24 January 2001 At Siri Fort Auditorium, New Delhi 1/22/2001 Music Annauncement 0:02:20 6536   DAT
Jayant Katuar, 0:02:35
Inauguration by Young Dancers 0:00:50
Buddhist Chant by monks of  Tashi, Dhargte monastery, Karnatka 0:06:40
Dhrupad Alaap by Ramakant & Umakant Gundecha, Bhopal Vocal 0:09:40
Namaskaram in Kathakali style by  disciples of Sadanam Balakrishna 0:08:07
"Charishnu"  Gandharva Choir  A Special Composition in Bharatanatyam by disciples of Madhup Mudgal with Leela Samson Madhup Mudgal  &                   Leela Samsom Jog Adi Taal 0:10:35
Swarnotasav : Festival of Musicians and Dancers 22 - 24 January, 2001 At Siri Fort Auditorium, New Delhi 1/22/2001 Mohd. Yaqub Shekh Khan & Group 6536   DAT
Annauncement  0:01:38
Saaz-e-Kashmir 0:15:25
Honouring the artists by Shannu Khurana 0:01:30
Swarnotasav : Festival of Musicians and Dancers 22 - 24 January, 2001 At Siri Fort Auditorium, New Delhi 1/22/2001 Music C. Inst. Mandolin U. Srinivas Mandolin 6537  DAT
Haridwaramangalam A.K.Palanival Thavil
U.Rajesh Mandalam
S. T.Shraderhan Violin
S. B. Ramani Ghatam
Annauncement 0:02:00
" Mahaganpati" Natya Adi 0:07:20
"Aadamod' Charu kesi Adi 0:17:03
Sangmang Kirwani Threebeati 0:04:30
Honouring the artists by Leela Samson 0:01:35
Swarnotasav : Festival of Musicians and Dancers 22 - 24 January, 2001 At Siri Fort Auditorium, New Delhi 1/22/2001 Music L. Subramaniam &                    Kavita Subramaniam 6537  DAT
Annauncement 0:01:20
Arpanam "Om Namah Siva" 0:07:30
2000 Composition 0:07:15
 "Vashnav Jante Tero Kahiya" 0:06:50
Jipsi Trail 0:14:40
Kamga 0:07:20
Introduction of the accompanists 0:01:20
Honouring the artists by
Swarnotasav : Festival of Musicians and Dancers 22 - 24 January, 2001 At Siri Fort Auditorium, New Delhi 1/22/2001 Dance Traditional Sattriya Indira P.P. Bora 6538  DAT
Annauncement 0:02:00
Guru Vandana 0:13:00
Honouring the artists by Dhurani Devi, Manipur Dancer 0:02:30
Swarnotasav : Festival of Musicians and Dancers 22 - 24 January, 2001 At Siri Fort Auditorium, New Delhi 1/22/2001 Dance Oddisi Guru Gangadhar Dancer 6538  DAT
Ghanakant Panda Vocal
Ramesh Chandra Das Violin
Jyotindra Prasad Mishra Sitar
Gangadhar Pradhan Pakhawaj
Sibasis Pradhan Manjira
Ramani Ranjan Jena Manjira
Ashok Bhattacharya Flute
Annauncement 0:01:20
Manglacharan Pahari Ek tala 0:06:00
Pallavi Arabi Eka 0:11:45
Dasaatar Chandra Kanta Jhampa 0:13:35
Mokshya Ektal 0:05:10
Honouring the artists by M.K.Raina 0:02:35
Swarnotasav : Festival of Musicians and Dancers 22 - 24 January, 2001 At Siri Fort Auditorium, New Delhi 1/22/2001 Dance Kathak Gitanjali Lal Majira 6538 &     6539  DAT
Sh. Ashok Bhattacharya Flute
Abdul Shami Khan Sarod
Vijay Sharma Sitar
O.K. Nigam Violin
Probir Mittra Tabla 
Yogesh Gangani Tabla 
Ramesh Parihar Vocal
Vijaya Bharati Vocal
Mohd. Zafar Sarangi
Mahaveer Gangani Pakhawaj
Annauncement 0:01:15
Kathak Dance: Subrang  Bageshwari Teental 0:31:20
Honouring the artists by S. Thanal Singh 0:02:05
Swarnotasav : Festival of Musicians and Dancers 22 - 24 January, 2001 At Siri Fort Auditorium, New Delhi 1/23/2001 Music Naada Lavam : T. V. Gopalakrishnan 6539    &         6540     DAT
Annauncement 0:02:07
T. V.Gopalakrishnan 0:02:15
Ensemble of Drum of India: 1:25:25
Jayant Kastuar,Secretary 'C' 0:00:35
Honouring the artists by P.V Subramaniam 0:01:45
Swarnotasav : Festival of Musicians and Dancers 22 - 24 January, 2001 At Siri Fort Auditorium, New Delhi 1/24/2001 Dance Natasankirtan & Ras J.N.M.D.A           ( IMPHAL ) 6541   DAT
Annauncement 0:04:10
Nupi Pala 0:14:00
Pung Cholam 0:14:40
Basant Rai 0:25:45
Honuring the atrists by T.V. Gopalakrishnan 0:03:10
Swarnotasav : Festival of Musicians and Dancers 22 - 24 January, 2001 At Siri Fort Auditorium, New Delhi 1/24/2001 Music H.Ins. Anu Shikha of  Composition Ravi Shankar 6542 &   6543  DAT
Audience Shots
Annauncement 0:03:30
Jayant Kastuar 0:00:15
Honouring the artists by Anant kumar 0:05:35
Ravi Shankar 0:03:10
Arpan Yaman Kalyan 1:27:00
Swarnotasav : Festival of Musicians and Dancers 22 - 24 January, 2001 At Siri Fort Auditorium, New Delhi 2/9/2001 Dance Bhartnatyam 6552  'C' 6551  DAT
Speech of Rukmini Devi 0:27:00
Demo. Of Bharatanatyam 0:47:00
Swarnotasav : Festival of Musicians and Dancers 22 - 24 January, 2001 At Siri Fort Auditorium, New Delhi 2/12/2001 Music Pt. Kamlesh Maitra 6553 'CD'
Tabla Tarang - Melody on Drum 1:16:40
Special  Documentation  Recorded at sna Studio,  New delhi 2/19/2001 Music H. C.Ins. Dal Chand Sharma Pakhawaj 1:28:00 6554  &     6555  DAT          
Asif Ali Khan Sarangi
Harish Tiwari Tanpura
Manmohan Nayak Pakhawaj
Panchadev Stuti
Dhinanak Baj
Laya kat Chhand
Braj Behri Paran
Thapaaka Baj
Paran-(Nathdwara Hharana
Layakari
Paran-(Nathdwara Hharana
Kudosi Maharaj Para
Rela
Special  Documentation  Recorded at sna Sudio, New Delhi 2/19/2001 Music H. C.Ins. Dal Chand Sharma Pakhawaj 1:30:00 6556 &     6557  'C'
Asif Ali Khan Sarangi
Harish Tiwari Tanpura
Manmohan Nayak Pakhawaj
Shiv Vandana
Madhyalay Ka Prastar
Fermasi Paran
Kamali Paran
Paran
Baj Behari Paran
Jati Prayag
Chakaradhar Paran
Special Gharanadar Paran
Chardha Ki Fermashi Chakardar Paran
Special  Documentation  Recorded at sna Studio,  New delhi 3/2/2001 Music H.Cla. Yashwant Bua Joshi Vocal 2:00:00 6558  &     6559  DAT
R. D Antarkar Tabla
Dr. Arawind D.Thaatte Haramonium
Dr. Adwait A. Dixit Tanpura & Vocal Su.
Prakash Tara Tanpura  
Bada Khyal Bhairav Tilvada
Chhota Khyal Mohe Piya Milan ke Bhairav Teental
Tarana Bhairav Teental
Chhota Khyal Mahara Muzra Vibhas Ektal
Chhota Khyal Vibhas Teental
Chhota Khyal ..Pratham Surtal Rageshri Jhaptal
Chhota Khyal… Jhanana Jhanana Rageshri Ektal           ( Drut )
Chhota khyal….Ab mai you hi Maru Bihag Ektal ( Madhyalaya )
Special  Documentation  Recorded at sna Studio,  New delhi 3/2/2001 Music H.Cla. Vocal Yashwant Bua Joshi Vocal 2:00:00 6560  &   6561 'C'
R. D Antarkar Tabla
Dr. Arawind D.Thaatte Haramonium
Dr. Adwait A. Dixit Tanpura & Vocal Su.
Prakash Tara Tanpura  
Bada Khyal Bhairav Tilvada
Chhota Khyal Mohe Piya Milan ke Bhairav Teental
Tarana Bhairav Teental
Chhota Khyal Mahara Muzra Vibhas Ektal
Chhota Khyal Vibhas Teental
Chhota Khyal ..Pratham Surtal Rageshri Jhaptal
Chhota Khyal… Jhanana Jhanana Rageshri Ektal           ( Drut )
Chhota khyal….Ab mai you hi Maru Bihag Ektal ( Madhyalaya )
Special  Documentation  Recorded at sna Studio, New delhi 3/3/2001 Dance Interview Interview & Demostration Lakshmi Priya Mahapatra with Kelucharan Mahaptra 1:06:00 6563  'C' 6562 DAT
Interviewer : Leela Venkataraman  B. Venkataraman
Interview & Demonstration of Lakshmi priya Mahapatra with Kelucharan Mahapatra
Special  Documentation  Recorded at sna Studio, New delhi 3/3/2001 Music H. Classical Vocal Smt.Vasundhara Komkali Vocal 2:15:00 6566  '&     6567  'C' 6564  &      6565  DAT
Kalapini Komkali Vocal Support, Tanpura
Bharat Chandrakant Kamat Tabla
Arawind D. Thatte Harmonium
Bhuvanesh Komkali Tanpura
Bada Khayal…Ye Hore Shyam Beehar   Bhairav Ektal
Chhota Khayal..Bana Baiaayo Mero Beehar   Bhairav Teental
Chhota Khayal(Madhyalaya)..Mai Kavan  Alhiya Bilaval Addha  Teental
Chhota Khayal Drutlaya).. Letia Ja Jo Alhiya Bilaval
Bada Khyal (Madhyalaya) Shudha Sarang Teental
Chhota Khyal.. Alaneli Nar suhave Shudha Sarang Teental
Chhota Khyal (Madhyalaya) Madhamad  Sarang Teental
Chhota Khyal… Gaao Gunan Maru Bihag Ektal (Drut)
Chhota Khyal .. More Rang Dar. Nayaki Kanhara Teental
Bhajan….  Kudarat Ki Gati Nyari Kaharva
Special  Documentation  Recorded Recorded At sna Studio New Delhi 3/29/2001 Music H. Inst. Bhai Suresh Gaitonde  Tabla 3:10:00 6570 &     6571  'C' 6568 &      6569  DAT
Special  Documentation  Recorded Recorded At sna Studio New Delhi 4/1/2001 Dance Interview Interview Babulal Kathak 0:48:00 6574  'C' 6572  DAT
Interviewer Bhawani Shankar Kathak
Interview & Demonstration
Special  Documentation  Recorded at Sna  studio  New delhi 4/1/2001 Dance H.C. Ins. Pakhawaj Bhawani Shankar Kathak Pakhawaj 1:03:00 6575  'C' 6573  DAT
Mahmood Dhaulpuri Harmonium
Tal Tiwada 16 Matra
Rela,Paran, Chakradhar Paran, etc.
Drut Laya - Paran, Bandish, Rela
Copy From Analog Masters ( Pre Recorded Instrumental Cassettes ) 4/28/2001 Precussion Instruments 0:51:00 6576  DAT
Copy From Analog Masters ( Pre Recorded Instrumental Cassettes ) 4/28/2001 Wind Instruments 0:48:00 6577  DAT
Copy From Analog Masters ( Pre Recorded Instrumental Cassettes ) 4/28/2001 String Instruments 0:49:49 6578  DAT
Copy From Analog Masters ( Pre Recorded Instrumental Cassettes ) 4/28/2001 Percussion Instruments 0:51:00 6579  'C'
Copy From Analog Masters ( Pre Recorded Instrumental Cassettes ) 4/28/2001 Wind Instruments 0:48:00 6580  'C'
Copy From Analog Masters ( Pre Recorded Instrumental Cassettes ) 4/28/2001 String Instruments 0:49:00 6581  'C'
Special  Documentation  Recorded At sna Studio New Delhi 5/1/2001 Music H. Vocal Dhrupad Naval Kishore and Uday Kumar Mallik Dhrupad 6583  &    6584    'C' 6582  DAT
Radhe Shyam Sharma Pakhawaj
Amit Tiwari Tanpura
Swami Upendra Nand Tanpura
Dhrupad ( Aalap )  "Narayan Teri Gati Lalit  Chautala 1:34:00
Dhamar    " Eri- Teri Kaisi Patdeep Dhamar
Sooltala In Dhrupad "a Man Re' Multani Sooltala
Special  Documentation  Recorded At sna Studio New Delhi 5/9/2001 Sh. Satish Alekar & His Group 6585  'C'
Interaction Programme betweenYoung Workers and Eminent theatre  Directors sh. Satish Alekar and  his group during 28 to 04 March 2001  Agartala.
5/24/2001 Ashapadies 6586  'C'
5/24/2001 Ashapadies 6587 'C'
5/24/2001 Ashapadies 6588 'C'
5/24/2001 Ashapadies 6589 'C'
5/24/2001 Ashapadies 6590 'C'
5/24/2001 Ashapadies 6591 'C'
5/24/2001 Ashapadies 6592 'C'
( Recorded at Bhopal during 27 to 29 2001 5/24/2001 Sangeet Akademi Seminar Seminar Ustad Allaudin Khan 6593 'C'
( Recorded at Bhopal during 27 to 29 2002 5/24/2001 Sangeet Akademi Seminar Seminar Ustad Allaudin Khan 6594 'C'
( Recorded at Bhopal during 27 to 29 2002 5/24/2001 Sangeet Akademi Seminar Seminar Ustad Allaudin Khan 6595 'C'
( Recorded at Bhopal during 27 to 29 2002 5/24/2001 Sangeet Akademi Seminar Seminar Ustad Allaudin Khan 6596 'C'
( Recorded at Bhopal during 27 to 29 2002 5/24/2001 Sangeet Akademi Seminar Seminar Ustad Allaudin Khan 6597 'C'
( Recorded at Bhopal during 27 to 29 2002 5/24/2001 Sangeet Akademi Seminar Seminar Ustad Allaudin Khan 6598 'C'
( Recorded at Bhopal during 27 to 29 2002 5/24/2001 Sangeet Akademi Seminar Seminar Ustad Allaudin Khan 6599 'C'
( Recorded at Bhopal during 27 to 29 2002 5/24/2001 Sangeet Akademi Seminar Seminar Ustad Allaudin Khan 6600 'C'
( Recorded at Bhopal during 27 to 29 2002 5/24/2001 Sangeet Akademi Seminar Seminar Ustad Allaudin Khan 6601 'C'
( Recorded at Bhopal during 27 to 29 2002 5/24/2001 Sangeet Akademi Seminar Seminar Ustad Allaudin Khan 6602 'C'
( Recorded at Bhopal during 27 to 29 2002 5/24/2001 Sangeet Akademi Seminar Seminar Ustad Allaudin Khan 6603 'C'
( Recorded at Bhopal during 27 to 29 2002 5/24/2001 Sangeet Akademi Seminar Seminar Ustad Allaudin Khan 6604 'C'
Special  Documentation  At Ashoka Hotel, FICCI Audi. Sri ram Centre, Abhimanch, NSD, New Delhi 5/12/2001 Award Presented by Award Sh. Krishan Kant 0:23:00 6605    DAT
Garlanding by  Sh. Anant Kumar
Special  Documentation  At Ashoka Hotel, FICCI Audi. Sri ram Centre, Abhimanch, NSD, New Delhi 5/12/2001 Music Ajoy Chakraborty H. Vocal 1:19:00 6606    DAT
T. N. Seshagopalan C. Vocal
Kamalakar Rao  Mridangam
Special  Documentation  At Ashoka Hotel, FICCI Audi. Sri ram Centre, Abhimanch, NSD, New Delhi 5/12/2001 Music Ajoy Chakraborty H. Vocal 1:19:00 6607  'C'
T. N. Seshagopalan C. Vocal
Kamalakar Rao  Mridangam
Special  Documentation  Recorded At sna Studio New Delhi 5/13/2001 Interview Interview : Make up Shakti Sen 1:13:00 6610  'C'   6608   DAT
Interviewer : Swaroopa Ghosh
Interview on make up by shakti sen
Special  Documentation  Recorded At sna Studio New Delhi 5/13/2001 Interview Interview : Make up Shakti Sen 0015:30 6611  'C' 6609   DAT
Interviewer : Swaroopa Ghosh
Interview on make up by shakti sen
Special Documentation At Sriram Centre , New Delhi 5/14/2001 Music C. Vocal Nayyattinkara Vasudeva C.Vocal 0:50:00 6613   'C' 6612   DAT
Special  Documentation  At A V Library 5/15/2001 Dance Classical Interview : Odissi Minati Mishra 0:46:00 6615  'C' 6614  DAT
Interviewer : Leela Venkatraman
Discussion on Oddisi Dance
Special Documentation At Sriram Centre , New Delhi 5/16/2001 Music H. Ins. Rajeev Taranath Sarod 0:49:00 6617  'C' 6616  DAT
Special Documentation At Sriram Centre , New Delhi 5/16/2001 Music H. Vocal Rita Ganguli Vocal 0:57:00 6619  'C' 6618   DAT
Special  Documentation  At Chairman room, New Delhi 5/18/2001 Theatre Ketki Dutta  Acting 0:33:55 6621  'C' 6620  DAT
Usha Ganguly
Talim, Training
(Sangeet & Nrity ke Bina Acting Adhuri hai)
" Mahila Charitra Abhinay" 
Dailog bolne men ? Chinho ko kis Prakar 
"Jaga" Meerabai
Abhinay Madhyam se Prustuti 0:23:00
Demo of Acting, Dance, Music
Theatre me kiya Paribaratan ho raha hai kya hona chahiye, Aapka Anubhav kya kahta hai,  (Anubhav ke aadhar par apne bichar Rakhiye.)
Abhinetri hai
Special  Documentation  At Chairman room, New Delhi 5/21/2001 Interview Interview Sabitri Chaterjee  Acting 0:17:00 6623 'C' 6622  DAT
Interviewer: Averee Chaurey
Special  Documentation  Recorded At sna Studio New Delhi 7/10/2001 Dance Classical Interview : Odissi Durlabh Chandra Singh Vocal , Pakaawaj Harmonium 0:51:00 6625 'C' 6624
Interviewer : Leela Venkataraman
Mayadhar Rout
Interviewer / Demonstration by Durlabh Chandra Singh On Odissi  Intrviewer ; Leela Venkataraman & Mayadhar Rout
7/20/2001 Music Indian Classical Gandharv Music by Gandharv Vidushi Sumitra Guha 0:57:52 6626'CD'
Raga for Day and Night : 
Special Documentation Gurudwara Rakab Ganj , New Delhi 7/25/2001 Music Devotional Gurbani Sangeet Jagir Singh  Vocal 6628'C' 6627  DAT
Jaspal Singh Harmonium, Vocal Support
Kuljeet Singh Rabab
Paramjeet Singh Tabla
Amandeep Singh Dilruba
Ajit Singh Tanpura
"Re Man Aso kar Sanyasa" Ramkali Teental 0:05:30
"Ajit Singh Paintal Speech
"Re Man Aso kar Sanyasa" Ramkali Teental 0:05:30
"Sado Govind ke Gun Gavo" Gauri Ektal 0:05:30
"Sajan Des Bindesh Ade" Tukhar Jhaptal 0:06:25
"Prabh Kirpa Kije Nidhan Kalyan Teental 0:08:10
"Beet Jai Hain beet Jai hai' Jaijaiwanti Teental 0:07:35
"Is Man Ko Basant ki  Lage Na sohe Sudha Basant Jhaptal 0:11:10
"Baras Ghaba Mera Man Bina" Malhar Teental 0:12:00
Anand Sahib Ramkali 0:04:25
Ardas by Balkar Singh Gead Granthi 0:11:50
Special Documentation At recorded sna Studio New delhi 7/25/2001 Devotional Interview Jagir Singh  0:50:40 6630  'C' 6629  DAT
Interviewer Ajit Singh paintal
Interview of Jagir singh on Gurmat Singh in punjabi Intrviewer : Ajit singh paintal
8/8/2001 Shathathanthri Veena R. Visweswaran & Fazal Qureshi 6631  'C'      &     6632  'C'
  Yeha Amar Aag Hai - "Vandematram"
Produced by Hemal Joshi
Music : Samir & Mana
"Sangeetotsav" Festival of Musi 27-30 September 2001 Antarang, Bharat Bhavan, Bhopal 9/27/2001 Inuguration :       Speech by  Sh. Bhai Mahaveer  0:04:20 6633  DAT
Sanchalak K. Kabir 0:02:00
Eevam Rajbhasha Mantri 0:02:00
Sulbha Saraf and Manoj Saraf Thana Drupad 0:52:00
H.Inst. Salil Bhatt,  H.Ins(Guitar) 0:20:20
"Sangeetotsav" Festival of Musi 27-30 September 2001 Antarang, Bharat Bhavan, Bhopal 9/27/2001 Music H.Inst. Salil Bhatt,  H.Ins(Guitar) 0:24:40 6634  DAT
C.Inst. P. Unnikrishnan, C. Vocal 0:56:00
"Sangeetotsav" Festival of Musi 27-30 September 2001 Antarang, Bharat Bhavan, Bhopal 9/27/2001 Music C. Inst. P.Unnikrishnan C.Vocal 0:10:30 6635  DAT
Speech by  Sh. Jayant Kastuar,  0:05:00
Speech by  Sh.Bhai Mahaveer, 0:07:00
Vote of thanks by K. Kabir 0:02:00
Announcement 0:04:00
"Sangeetotsav" Festival of Musi 27-30 September 2001 Antarang, Bharat Bhavan, Bhopal 9/27/2001 Music Inauguration : H.Inst, 0:04:20 6636  'C'
Speech by  Sh. Bhai Mahaveer,
Sanchalak K. Kabir 0:02:00
Eevam Rajbhasha Mantri 0:52:00
Sulbha Saraf and Manoj Saraf Thana Drupad
Salil Bhatt Guitar 0:20:20
"Sangeetotsav" Festival of Musi 27-30 September 2001 Antarang, Bharat Bhavan, Bhopal 9/27/2001 Music H.inst. Salil Bhatt Guitar 0:25:40 6637 'C'
P.Unnikrishnan C.Vocal 0:56:00
"Sangeetotsav" Festival of Musi 27-30 September 2001 Antarang, Bharat Bhavan, Bhopal 9/27/2001 Music H.inst. Salil Bhatt Guitar 0:10:30 6638  'C'
P.Unnikrishnan C.Vocal
9/28/2001 Music H.Vocal Mitra Phukan H.Vocal 0:48:30 6639   DAT
9/28/2001 Music H.Inst. Bahaudin Dangar H.Inst. (Rudraceena) 0:50:00 6640  DAT
Rohit Anand Flute
9/28/2001 Music H.Inst. Rohit Anand Flute 0:56:00 6641  DAT
9/28/2001 Music H.Inst. Rohit Anand Flute 0:10:00 6642  DAT
9/28/2001 Music H.Vocal Mitra Phukan Vocal 0:48:30 6643  'C'
9/28/2001 Music H.Inst. Bahaudin Dangar Rudraveena 0:50:00 6644  'C'
9/28/2001 Music H.Inst. Rohit Anand Flute 6645  'C'
"Sangeetotsav" Festival of Musi 27-30 September 2001 Antarang, Bharat Bhavan, Bhopal 9/29/2001 Music Special Documentation Sidaram Korwar, H.Vocal 0:38:00 6646  DAT
Special Documentation Sidaram Korwar, H.Vocal 0:55:00 6647  DAT
Special Documentation Sidaram Korwar, H.Vocal 0:15:00 6648 'C'
Special Documentation Sidaram Korwar, H.Vocal 1:18:00 6649'C'
"Sangeetotsav" Festival of Musi 27-30 September 2001 Antarang, Bharat Bhavan, Bhopal 9/29/2001 Music Special Documentation Kiran Deshpande H.Inst. Tabla 1:18:00 6650  DAT
Music Special Documentation Kiran Deshpande H.Inst Tabla 6651 'C'
"Sangeetotsav" Festival of Musi 27-30 September 2001 Antarang, Bharat Bhavan, Bhopal 9/29/2001 Music Special Documentation S.Kasim  C.Inst. Srirangam 0:48:00 6652  DAT
Special Documentation S.Babu C.Inst. Nadaswararm
"Sangeetotsav" Festival of Musi 27-30 September 2001 Antarang, Bharat Bhavan, Bhopal 9/29/2001 Music Special Documentation Maitreyi Majumdar H.Vocal 0:58:00 6653  DAT
Music Special Documentation Maitreyi Majumdar H.Vocal 0:13:00 6654  DAT
Special Documentation Kovai N.Ganesh H.Inst. Santoor 0:41:00
"Sangeetotsav" Festival of Musi 27-30 September 2001 Antarang, Bharat Bhavan, Bhopal 9/29/2001 Music Special Documentation S.Kasim  C.Inst. Srirangam 0:48:00 6655  'C'
Special Documentation S.Babu C.Inst. Nadaswararm
"Sangeetotsav" Festival of Musi 27-30 September 2001 Antarang, Bharat Bhavan, Bhopal 9/29/2001 Music Special Documentation Maitreyi Majumdar H.Vocal 1:11:00 6656  'C'
"Sangeetotsav" Festival of Musi 27-30 September 2001 Antarang, Bharat Bhavan, Bhopal 9/29/2001 Music Special Documentation Kovai N.Ganesh H.Inst. Santoor 0:41:00 6657  'C'
"Sangeetotsav" Festival of Musi 27-30 September 2001 Antarang, Bharat Bhavan, Bhopal 9/30/2001 Music Morning :   Haveli Sangeet Special Documentation Chandra Prakash  1:03:00 6661 'C' 6658  DAT
"Sangeetotsav" Festival of Musi 27-30 September 2001 Antarang, Bharat Bhavan, Bhopal 9/30/2001 Music Morning :  Odissi Sangeet Special Documentation Mahapatra Minati Bhanja 0:50:00 6662 'C' 6659  DAT
"Sangeetotsav" Festival of Musi 27-30 September 2001 Antarang, Bharat Bhavan, Bhopal 9/30/2001 Music Morning : Sopana Sangeet Special Documentation Kavalam Sreekumar 0:53:00 6663 'C' 6660  DAT
"Sangeetotsav" Festival of Musi 27-30 September 2001 Antarang, Bharat Bhavan, Bhopal 9/30/2001 Music Evening :  Special Documentation Shantanu Bhattacharya H.Vocal 0:01:03 6667 'C' 6664   DAT
"Sangeetotsav" Festival of Musi 27-30 September 2001 Antarang, Bharat Bhavan, Bhopal 9/30/2001 Music Evening : Special Documentation Meera Sivaramakrishnan & Usha Rajagopalan C.Inst.Violin 1:05:00 6668  'C' 6665  DAT
"Sangeetotsav" Festival of Musi 27-30 September 2001 Antarang, Bharat Bhavan, Bhopal 9/30/2001 Music Evening : Special Documentation Gaurav Majumdar Inst. Sitar 0:43:00 6669 'C' 6666  DAT
Sangeet Nritya Samaroh Gangtok 10/9/2001 Do 1:32:00 6670 DAT
Do 1:21:00 6671 DAT
Do 1:24:00 6672 DAT
Do 0:40:00 6673 DAT
Do 1:24:00 6674 DAT
Do 1:20:00 6675 DAT
Do 0:54:00 6676 DAT
Do 1:03:00 6677 DAT
Do 1:29:00 6678 DAT
Do 0:52:00 6679 DAT
Special Documentation Recorded At sna Studio New Delhi 10/19/2001 Music Vocal Meera Banergee Vocal / Harmonium 6681 'C' 6680   DAT
Shantanu Bhattachrya Harmomium
Chandra Kumar Chatterjee Tabla
Indrani Majumdar Vocal / Tanpura
Bada Khyal :   Desi Teental     (Nilambit) 0:27:00
Jare Kaga Ja …..
Chota Khyal : Desi Teental     (Madhya)
Manuva Large …
Chota Khyal : Desi Teental  (Drut)
Jhuk Aayi re ….
Tarana Desi Ektal  (Drut)
Dara Dare Deem.
Bada Khyal :   Bheempalasi Teental    (Vilambit) 0:22:00
Ab Lagi Ratana…
Chota Khyal : Bheempalasi Teental   (Madhay)
Begun Kahe kar..
Bada Khyal :   Darabari Kanhara Ektal  (Vilambit) 0:24:00
Ghunghat ke pat.
Chota Khyal : Darabari Kanhara Teental    (Madhay) 0:05:00
Bhaj Re Hari …
Chota Khyal : Darabari Kanhara Ektal    (Drut) 0:04:00
Re Chunar …..
Special Documentation Recorded At sna  Studio New Delhi 10/28/2001 Interview Of Interview: Tanusree Shankar  0:50:00 6683  'C' 6682 DAT
Interviewer :  Utpal Banerjee
0:55:00
Special Documentation Recorded At sna  Studio New Delhi 10/29/2001 Interview  Of Interview: Mamta Shankar  6686 'C' 6684  DAT
Interviewer :  Utpal Banerjee
Special Documentation Recorded At sna  Studio New Delhi 10/29/2001 Interview  Of Interview: Mamta Shankar  0:17:00 6687 'C' 6685  DAT
Interviewer :  Utpal Banerjee
Special Documentation Recorded At sna  Studio New Delhi 10/30/2001 Interview  Of Interview: Amala Shankar 0:59:00 6689   'C' 6688  DAT
Interviewer :  Utpal Banerjee
Special Documentation Recorded At sna  Studio New Delhi 11/1/2001 Interview  Of Shanti Bose 1:23:00 6691  'C' 6690    DAT
Interviewer :  Utpal Banerjee
Special Documentation Recorded At sna  Studio New Delhi 11/3/2001 Interview  Of Interview: Sachin Shankar 0:58:00 6694  'C' 6692  DAT
Interviewer :  Utpal Banerjee
Special Documentation Recorded At sna  Studio New Delhi 11/3/2001 Interview  Of Interview: Sachin Shankar 0:08:50 6695  'C' 6693  DAT
Interviewer :  Utpal Banerjee
Lakshyana O Swara Maliha Lahri: Padma Kesari Pt. Damodar Hota 1/3/2002 Music Shri debendranarayan 01:00:00 6696'C'
Brhaddesi Sangeet Mahotsav: Festival of Regional Music Traditions of North East. Feb.13-19, 2002, At Ravindra Bhavan & Hotel Brahmaputra Ashok Lawn, Guwahati 2/13/2002 Music Inauguration  01:25:00 6697'D'
Borgeet: Mitali Dey & Group
Welcome Address: Shri Jayant Kastuar,
Inauguration  by Shri Tarun Gogoi 
Felicitating scholars & Musicians by Shri Tarun Gogoi 
Address: Shri Tarun Gogoi 
Vote of thanks Sharojeet Mitra
6698'D'
6699'D'
2/14/2002 Mizoram: 6700'D'
2/15/2002 6701'D'
00:48:00 6702'D'
6703'D'
2/16/2002 6704'D'
6705'D'
Recorded in Brahmaputra Ashok Lawns 2/17/2002 Natasankirtan & Dhumel by Atrists Of Manipur: Led by L.Lakhpati Singh 6706'D'
Natasankirtan & Dhumel by Atrists Of Manipur: Led by L.Lakhpati 6707'D'
2/18/2002 6708'D'
6709'D'
2/19/2002 Sikkim: 01:41:00 6710'D'
01:46:00 6711'D'
Brhaddesi Sangeet Mahotsav: Festival of Regional Music Traditions of North East Feb 13-19, 2002, Rabindra Bhawan and Hotel Brahmaputra Ashok Lawn, Guwahati 2/13/2002 Music Festival (Inaguration) 6712'C'
Boregeet Mitali Dey and Group 00:08:55
Announcement Sadhna Srivastava 00:00:50
Welcome Address  Jayant Kastuar 00:07:00
Inaugration Tarun Gogoi 00:01:10
Jayant Kastuar
Sharojeet Mitar
Failcitate the Scholar and Musician By Tarun Gogoi Komal Kothari, Jodhpur 00:06:20
Bhaskar Chandavarkar, Pune
Mukund Lath, Jaipur
Guru Thanai Singh, Imphal
N. Pattabhiraman, Chennai
S.A.K Durga , Chennai
Jayashree Banerjee, Burdawan
Helen Gioi, Shillong
Shanta Gokhale, Mumbai
Vinay Updhyay, Bhopal
Deepti Omcherry Bhalla, Delhi
Aribam Shyam Sharma, Imphal
Leela Venkatraman, Delhi
Taran Gagoi 00:04:40
Vote for Thanks Sharojeet Mitar 00:05:25
Brhaddesi Sangeet Mahotsav: Festival of Regional Music Traditions of North East Feb 13-19, 2002, Rabindra Bhawan and Hotel Brahmaputra Ashok Lawn, Guwahati 2/13/2002 Music Folk Music of Tripura 6712'C'
Announcement 00:00:40
Instrument Presentation 00:01:40
Mamita Song Sanita Deb Barma 00:01:35
Hemant Kumar Jamatia
Parimal Deb Barma
Announcement 00:00:35
Jadu Kalja Sanghuram 00:04:20
Swarn Kumari Barma
Announcement 00:01:10
Instrument of Tripura Parimal Deb Barma Kham 00:02:30
Santosh Deb Barma Srinda
Sawdagar Deb Barma Chongppreng
Samprai Deb Barma Chongppreng
Anil Vikash Chakma Dhudhu
Ram Panchmadhe Sumui
Tanga Darlang Rosem
Chongkhamdenga Darlang Tribu
Announcement 00:00:15
Prem Geet by Instrument Tanga Darlang Rosem 00:02:15
Changkhamdanga Darlang Tribu
Chakma Lokgeet Anil Bikash Chakma Vocal 00:04:00
Moinak Chakma Dhudhup
Arun Gandhi Chakma Dhol
Announcement 00:00:40
Lok Dhun(Jari and Sari) Chunu Mian Trumpet 00:02:05
Shankar Das Dhol
Announcement 00:00:30
Hai-Huk Song Gunthupati Molsom Vocal 00:03:10
Announcement 00:00:20
Lok Geet Naoyatiya Sampradya 00:04:35
Budha Tripura
Basanta Tripura
Mog Koroi Tripura Dhol
Announcement 00:00:50
Ajiyan:- Lok Geet  Triula Marag 00:02:25
Announcement 00:00:25
Lok Geet(Sangraha Utsav)  Krairi Mog Choudhury 00:03:00
Announcement 00:00:15
Bhatiali Geet  Mohammed Khalak Mian 00:03:30
Announcement 00:00:35
Instumental Music Saudagar Deb Barma Dangdu 00:02:25
Usharani Chakme Hengarang
Announcement 00:00:15
Murshidi Gayan Chunu Mian 00:02:10
Shankar Das Dhol
Announcement 00:00:30
Lebang Boomani Nritya Tripura Kishore 00:02:15
Kishoriya
Announcement 00:00:20
Baul Geet Surendra Kumar Debnath 00:03:35
Announcement 00:00:20 6713'C'
Jari Geet Mohammad Channu Mian 00:02:50
Mohammed Khalek Mian
Shankar Das  Dhol
Announcement 00:00:10
Instrumental Music of Tripura 00:01:50
Announcement and Flower Presentation  Indira P.P. Baura 00:02:20
Brhaddesi Sangeet Mahotsav: Festival of Regional Music Traditions of North East Feb 13-19, 2002, Rabindra Bhawan, Guwahati 2/13/2002 Music Folk Music of Assam 6713'C'
Announcement 00:01:00
Gyan Byan 00:13:50
Announcement 00:01:10
Ojhapali(Suknani) Lalitnath Ojha and Group 00:08:30
Announcement 00:00:15
Ojhapali(Byahor Ojha) Dharmakanta Nath and Group 00:03:55
Announcement 00:00:45
Jyoti Sangeet  Dilip Sarma  00:11:25
Sudakshina Sarma
Announcement 00:01:20
Thiyanam Basistha Deb Sarma  00:14:40
Announcement 00:01:00
Kamrupia Lok Geet  Rameshwar Pathak and Group 00:12:20
Announcement 00:00:30
Goalaparia Lok Geet  Pratima Barua Pande 00:15:00 6714'C'
Announcement 00:01:10
Tokari and Dehbichar Geet Khagen Gogoi and Group 00:14:45
Announcement 00:00:45
Bhortal Nritya  Santosh Maxumdar of Barpeta Sattra 00:12:05
Announcement and Flower Presentation  Komal Kothari 00:02:00
Brhaddesi Sangeet Mahotsav: Festival of Regional Music Traditions of North East Feb 13-19, 2002, Rabindra Bhawan, Guwahati 2/14/1978 Music Folk Music of Mizoram 6715'C'
Announcement 00:02:25
Gospal Song of Mirzoram 00:02:40
Announcement  00:00:35
Traditional songs  Nalaan Cultural Group  00:04:45
Announcement  00:00:30
Traditional Instrumental Music of Mizoram  Lan Lune  00:08:00
Announcement  00:00:15
Gospal Song of Mirzoram 00:02:00
Announcement  00:00:20
Mizo Lok Geet  Nalaan Culture Group 00:06:25
Announcement  00:00:25
Mizo Tingtang(String Instrumental) Zaihmingthanga 00:01:15
Announcement 00:00:10
Phenglawang (Lide Flute) Lalhmangaihzula 00:04:10
Announcement  00:00:40
Sad Song of Mizoram(Mrityu Geet) 00:09:50
Announcement 00:00:25
Darmanizai-Lok Geet 00:03:15
Announcement 00:00:10
Gospel Songs  00:03:55
Announcement 00:01:00
Brhaddesi Sangeet Mahotsav: Festival of Regional Music Traditions of North East Feb 13-19, 2002, Rabindra Bhawan, Guwahati 2/14/2002 Music Folk Music of Meghalaya 6715'C'
Announcement 00:02:50
Music of the Garo Hills Agat Sangma and Group 00:19:30
Announcement 00:01:00
Lok Geet of Meghalaya Wilnan Sangma and Group 00:05:25
Announcement 00:00:30
Church Music of Khasi  00:09:25 6716'C'
Announcement 00:01:20
Khasi Skit: The sound of Khasi Drums, led  Komik Khongirem 00:15:20
Announcement and Flower Presentation  Bhaskar Chandavarkar 00:02:40
Brhaddesi Sangeet Mahotsav: Festival of Regional Music Traditions of North East Feb 13-19, 2002, Rabindra Bhawan, Guwahati 2/15/2002 Music Folk and Tribal Music of Nagaland  6717'C'
Announcement  00:03:55
Songs of the Naga Tribes  00:28:40
Announcement 00:01:10
Songs of the Sangthan Nagas  00:27:05
Announcement  00:00:20
Songs of the Angami Nagas Tribes 00:12:00
Announcement 00:01:30
Songs of the Sema Nagas 00:06:50
Announcement 00:00:40
Songs of the Chakesang Nagas 00:11:10 6718'C'
Announcement 00:00:20
Songs of the Nagas Tribes 00:06:15
Announcement and Flower Presentation  Venkatraman 00:01:45
Brhaddesi Sangeet Mahotsav: Festival of Regional Music Traditions of North East Feb 13-19, 2002, Rabindra Bhawan, Guwahati 2/15/2002 Music Folk and Traditional Music of Assam 6718'C'
General Announcement 00:01:10
Bihal Dhol Somnath Bora and Group 00:10:55
Annoucement 00:01:20
Zikir and Jari Geet Ghulam Sarowar  00:10:20
Zakir Hussain and Group
Announcement 00:01:05
Dhol and Sarinda Vadan Bimal Mali  Dhol 00:00:00
Sitaram Narayan Sarinda
Anil Roy Dotara
Abhijit Sarkar Dotara
Announcement 00:00:35
Khol Vadan Nani Baruah and Group 00:10:30
Announcement 00:00:55
Zeng Bihu Shanti Chhaya Roy and Group 00:14:10
Announcement 00:01:00
Bordoi Sikhla Deberi Bodo and Group  00:05:00
Announcement 00:00:35 6719'C
Bihu Geet  Khagen Mahanta 00:16:20
Arachana Mahanta
Announcement 00:01:10
Vadya Vrinda Prabhat Sarma and Group 00:11:45
Announcement 00:00:30
Mising Bihu Cristidol and Group 00:08:35
Announcement 00:00:30
Bihu Nach Dilip Phukon and Group 00:16:00
Announcement and Flower Presentation  Komal Kothari 00:01:50
Brhaddesi Sangeet Mahotsav: Festival of Regional Music Traditions of North East Feb 13-19, 2002, Rabindra Bhawan, Guwahati 2/16/2002 Music Folk and Traditional Music of Arunachal Pradesh 6719'C'
Announcement 00:03:20
Monpa Music from Tawang 00:08:27 6720'C'
Flute(artist from Arunachal Pradesh) 00:03:35
Announcement 00:01:10
Musical Tradition of Tutsa 00:06:20
Announcement 00:01:45
Musical Tradition of Singphoo 00:10:50
Announcement 00:00:20
Phungtoo Festival (Dances) by Tusta Tribes 00:07:40
Announcement 00:01:55
Musical Tradition and Lisu Tribes 00:09:05
Announcement and Flower Presentation  Komal Kothari 00:02:00
Brhaddesi Sangeet Mahotsav: Festival of Regional Music Traditions of North East Feb 13-19, 2002, Rabindra Bhawan, Guwahati 2/16/2002 Music Folk and Traditional Music of Manipur 6720'C'
Announcement 00:03:20
Music of Mao Nagas 00:11:25
Announcement 00:01:25 6721'C'
Maras (Sadau Part of Manipur) 00:14:10
Announcement 00:01:15
Music of Tarigkhul Nagas 00:13:45
Announcement 00:00:45
Music of Aaimols  00:10:00
Announcement 00:01:05
Music of Kabui 00:15:25
Announcement 00:01:50
Music of the Thadau 00:10:00
Announcement S.A.K Durga 00:01:20
Songs of the Paite 00:07:40
Announcement and Flower Presentation  S.A.K Durga 00:02:45
Brhaddesi Sangeet Mahotsav: Festival of Regional Music Traditions of North East Feb 13-19, 2002, Hotel Brahmaputra Ashok Lawns, Guwahati 2/17/2002 Folk and Traditional Music of Manipur 6723'C'
Announcement 00:11:00
Natasankirtan and Dhumel  L. Lakhpati Singh 00:55:00
Announcement 00:25:00
Brhaddesi Sangeet Mahotsav: Festival of Regional Music Traditions of North East Feb 13-19, 2002, Hotel Brahmaputra Ashok Lawns, Guwahati 2/17/2002 Music Folk and Traditional Music of Manipur 6724'C'
Announcement 00:11:00
Natasankirtan and Dhumel  L. Lakhpati Singh 00:53:00
Announcement 00:25:00
Brhaddesi Sangeet Mahotsav: Festival of Regional Music Traditions of North East Feb 13-19, 2002, Hotel Brahmaputra Ashok Lawns, Guwahati 2/18/2002 Folk and Traditional Music of Manipur 6725'C'
Announcement 00:04:25
Pena L. Leibak Macha Singh and Group 00:22:45
Announcement 00:00:25
Khongjom Parba L. Mani Debi 00:13:00
N. Tomba Meitei
Khanga Toaibi  00:15:10
Announcement 00:00:35
Pena (Phamsek) Guru Mangi Singh and Group 00:23:10
Announcement 00:03:25
Lai Haroba (Vasak Uukantha) Nalasankirtan as Performed by the women of Manipur 00:56:45
Announcement 00:01:15 6726'C'
Ras Sutradhari  Madhavi Devi 00:34:00
K. Leibaklotapi Debi
Announcement 00:01:55 6727'C'
Holi Pala(Dhol Cholam L. Kakhpati Singh and Group 00:35:00
Announcement and Flower Presentation  N. Pattaviraman  00:02:05
Shanta Gokhale
Brhaddesi Sangeet Mahotsav: Festival of Regional Music Traditions of North East Feb 13-19, 2002, Hotel Brahmaputra Ashok Lawns, Guwahati 2/19/2002 Music Musical Tradition of Sikkim 6728'C'
Announcement 00:04:10
Buddhist Chants : lamas of Sikkim and Nawmati Gopal Sewa and Group  00:09:00
Announcement 00:01:10
Songs of Lepchas Pema Tserring Lepcha and Group 00:21:00
Announcement 00:02:00
Songs of the Bhutias Tenzing Ongmu Bhutia and Group 00:20:00
Announcement 00:01:10
Songs of the Nepalis Coummunity(Tamang song) Manoj Tamang and Group 00:03:50
Announcement 00:00:35
Newar Songs Bikas Srestha and Group 00:03:30
Announcement 00:00:25
Limbu Songs Phirdhoz Limbu and Group 00:07:05
Announcement 00:00:50
Rai Songs  A.P Rai and Group 00:05:20
Announcement 00:00:15
Gayalay Geet Padama Gandharva 00:03:10
Announcement 00:01:00
Madalay Geet Naren Gurung  00:18:35 6729'C'
Panch Bahadur Rai and Group
Announcement and Flower Presentation  Jayashree Banerjee 00:01:55
Brhaddesi Sangeet Mahotsav: Festival of Regional Music Traditions of North East Feb 13-19, 2002, Hotel Brahmaputra Ashok Lawns, Guwahati 2/19/2002 Music Musical Tradition of Assam (Ankia Bhaona 6729'C'
Announcement 00:03:30
Flute(artist from Arunachal Pradesh) Nauayanschandra Goswami 01:39:00 6730'C'
Announcement and Flower Presentation  Sharbari Mukherjee 00:02:35
Brhaddesi Sangeet Mahotsav: Festival of Regional Music Traditions of North East Feb 14-20, 2002, State Museum, Assam, Guwahati 2/14/2002 Seminar 6731'D'
Inauguration :  Welcome Address Sh.Jayant Kastuar 00:13:10
Lighting of Lamp & Speech:  Sh.Komal Kothari 00:10:45
Margi-Desi in the Modern Context: Dr. Mukund Lath 00:57:10
Brhaddesi Sangeet Mahotsav: Festiva of Regional Music Tradition of North East Seminar Feb. 14-20, 2002 State Museum, Assam, Guwahati 2/14/2002 6732'D'
6733'D'
2/15/2002 Session III 6734'D'
02:00:00 6735'D'
00:23:00 6736'D'
2/16/2002 6737'D'
01:57:00 6738'D'
2/17/2002 6739'D'
6740'D'
Brhaddesi Sangeet Mahotsav: Festival of Regional Music Tradition of North East Seminar. 14-20,2002 State Museum, Assam, Guwahati 2/18/2002 Session IX 6741'D'
Chaired by  R. K. Singhajit Singh 00:04:50
An Analysis of the Historical Development of Natasankirtan in Manipur'; A. Shyam Sharma & A.Chitreshwar Sharma (Also Includes Lakpati Singh) 02:00:00
00:20:00 6742'D'
2/19/2002 Session X 02:02:00 6743'D'
Chaired by  Aribam Shyam Sharma
The Music of Manipuri Ras-Raga, & Bhava': R.K. Singhajit Singh
01:40:00 6744'D'
Brhaddesi Sangeet Mahotsav: Festival of Regional Music Tradition of North East Seminar. 14-20,2002 State Museum, Assam, Guwahati 2/20/2002 Session XI 6745'D'
Chaired by Aribam Shyam Sharma
A brief Note on Nepali Traditional Musical Instruments & Folk Songs of Sikkim Rudra Paudyal 00:51:02
The Special Characteristics of Lepcha Music': Ugen Lepcha 00:21:05
"The Music of Bhutias with Special Reference to Rituals': Smt. Chumden Nangpa 00:22:33
Session XII
Chaired by  Jagannath Mahanta 00:03:20
An Analysis of the Talas of the Sattriya Traditions': Gobind Saikia & & Smt. Sharodi Saikia 00:26:00
Brhaddesi Sangeet Mahotsav: Festival of Regional Music Tradition of North East Seminar. 14-20,2002 State Museum, Assam, Guwahati 2/20/2002 Session XII (cont.) 6746'D'
An Analysis of the Talas of the Sattriya Traditions': Gobind Saikia & & Smt. Sharodi Saikia 00:36:04
The Tradition of Sattriya Music with Special Reference to Ankianat & Bhapna': Keshavananda Goswami 00:54:05
Brhaddesi Sangeet Mahotsav: Festival of Regional Music Tradition of North East Seminar. 14-20,2002 State Museum, Assam, Guwahati 2/20/2002 Seminar 6747'D'
An Ovrview & Summing up: Bhaskar Chandavarkar 00:38:16
Concluding Session: Discussions Leela Venkataraman, A.Shyam Sharma,Dulal Roy, N.Pattabhiram, C.Longkumar, Shanti Thathl, Padmini Chakraborty, Helen Giri
Uday Shankar Shatabdi Samaroh, Kolkata Seminar On Uday Shankar: Multiple Dimensions Feb. 25-28,2002 Sisir Manch, Kolkata 2/25/2002 Seminar 6748'D'
Inauguration:
Welcome Speech Sh.Jayant Kastuar 00:04:15
Inauguration: Speech Sh. Shyamanand Jalan,  00:12:45
Keynote Address: Dr. Pabitra Sarkar 02:02:00
01:00:00 6749'D'
6750'D'
Uday Shankar Shatabdi Samaroh, Kolkata Seminar On Uday Shankar: Multiple Dimensions Feb. 25-28,2002 Sisir Manch, Kolkata 2/26/2002 Seminar Prof. Amita Dutta & Shanti Bose 6751'D'
Uday Shankar's Dance Techbique
01:09:00 6752'D'
Uday Shankar Shatabdi Samaroh, Kolkata Seminar On Uday Shankar: Multiple Dimensions Feb. 25-28,2002 Sisir Manch, Kolkata 2/27/2002 Seminar 6753'D'
Use of  Lights in Uday Shankar' Tapas Sen 00:23:45
Uday Shankar The Painter: Reflections on Dance': Mrityunjjoy Chatterjee
6754'D'
Uday Shankar Shatabdi Samaroh, Kolkata Seminar On Uday Shankar: Multiple Dimensions Feb. 25-28,2002 Sisir Manch, Kolkata 2/28/2002 Seminar 6755'D'
 Uday Shankar & Rabindra Nath Tagore: A Study Of New Trends in Dance': Dr. Sovon Shome 00:23:25
 The Almora Experiment' :  Narendra Sharma 00:56:00
Sangeet Natak Akademi Awards 2001 April 3-9, 2002 Sankardeva Kalakshetra, Guwahati 4/3/2002 Awards 01:39:00 6756'D'
Awards Presentation Ceremony
Sangeet Natak Akademi Awards 2001 April 3-9, 2002 Sankardeva Kalakshetra, Guwahati 4/3/2002 Awards 6757'D'
Awards Presentation Ceremony
Sangeet Natak Akademi Awards 2001 April 3-9, 2002 Sankardeva Kalakshetra, Guwahati 4/3/2002 Awards 01:08:00 6758'D'
Ustad Bismillah Khan Shehnai
Sangeet Natak Akademi Awards 2001 April 3-9, 2002 Sankardeva Kalakshetra, Guwahati 4/3/2002 Awards 01:02:00 6759'D'
Ustad Bismillah Khan Shehnai
Festival of Music, Dance and Theatre April 3 - 9 2002  Ravindra Bhavan, Guwahati 4/4/2002 Music C.Vocal 6760'D'
Haridwaramangalam A.K. Palanivel Thavil 00:39:30
In Accompaniment to Nagaswaram 01:45:00
Festival of Music, Dance and Theatre April 3 - 9 2002  Ravindra Bhavan, Guwahati 4/4/2002 C.Vocal (Cont.) 6761'C'
Haridwaramangalam A.K. Palanivel Thavil 00:39:30
In Accompaniment to Nagaswaram 00:45:00
M. Balamuralikrishna C.Vocal
Festival of Music, Dance and Theatre April 3 - 9 2002  Ravindra Bhavan, Guwahati 4/4/2002 C.Vocal(Cont.) 6762'C'
M. Balamuralikrishna 00:25:00
4/7/2002 Folk Music of Meghalaya: Ka Tangamuri Ha Ki Skit:  Komik Khongjirem & Group
Festival of Music, Dance and Theatre April 3 - 9 2002  Ravindra Bhavan, Guwahati 4/5/2002 Drupad 01:14:00 6764'C' 6763'D'
Abhay Narayan Mallick H.Vocal
Announcement for Manilal Nag Sitar
Festival of Music, Dance and Theatre April 3 - 9 2002  Ravindra Bhavan, Guwahati 4/5/2002 Music Sitar 01:22:00 6766'C' 6765'D'
Manilal Nag Sitar
Festival of Music, Dance and Theatre April 3 - 9 2002  Ravindra Bhavan, Guwahati 4/7/2002 Music Folk Music 00:25:00 6767'D'
Folk Music of Meghalaya: Ka Tangamuri Ha Ki Skit: ; Komik Khongjirem & Group
Traditional Songs of "Santal Tribe of Orissa' Orissa 6/12/2002 ResearchProject.(Cassette Received) 01:30:00 6768'C'
Acquisition:
Traditional Songs of 'Santal Tribe of Orissa'
Traditional Songs of "Santal Tribe of Orissa' Orissa 6/12/2002 ResearchProject.(Cassette Received) 01:05:00 6769'C'
Acquisition:
Traditional Songs of 'Santal Tribe of Orissa'
Special Documentation: Triveni Auditorium 6/25/2002 Music H.Vocal 01:28:00 6771'C' 6770'D'
Special Documentation Balvant Rai Bahatt H.Vocal
Special Documentation: Triveni Auditorium 6/25/2002 Music H.Inst. 01:33:00 6773'C' &       6774'C' 6772'D'
Special Documentation Krishna Ram Choudhary Shehnai
Special Documentation: Triveni Auditorium 6/25/2002 Music Sitar 01:44:00 6776'C'  &      6777'C' 6775'D'
Special Documentation Sharmila Sen Sitar
Vadya Darshan Symposium: A Focus on Intruments in Decline July 22-26, 2002 Triveni Theatre, New Delhi 7/22/2002 Music Rudra Veena 6778'C'
Inauguration:Welcome Speech  Sh.Jayant Kastuar 00:07:00
Introductory Talk: Smt. Sharbari Mukherjee 00:03:15
Mangalacharan-Saraswati Vandana:  Fhimuddin Dagar 00:01:40
Speech Ustad Asad Ali Khan Rudra Veena 00:25:00
Speech (Cond.) Murari Mohan Adhikari & Ustad Fahimuddin Dagar (Rudra Veena Maker) 01:31:00
Vadya Darshan Symposium: A Focus on Intruments in Decline July 22-26, 2002 Triveni Theatre, New Delhi 7/22/2002 Music Rudra Veena 6779'C'
Speech (Cond.) Murari Mohan Adhikari & Ustad Fahimuddin Dagar Rudra Veena 01:15:00
Ustad Asad Ali Khan Rudra Veena
Vadya Darshan Symposium: A Focus on Intruments in Decline July 22-26, 2002 Triveni Theatre, New Delhi 7/22/2002 Music Rabab & Sursingar 6780'C'
(Post Lunch) Session II Rabab Sursingar Shri Buddadev Dasgupta: 00:16:00
Somjeet Dasgupta Rabab 01:30:00
Demonstration of Rabab: Somjeet Dasgupta
Demonstration of Sursingar Annindya Basnerjee
Vadya Darshan Symposium: A Focus on Intruments in Decline July 22-26, 2002 Triveni Theatre, New Delhi 7/22/2002 Music Sursingar 6781'C'
(Contd.) Demonstration of Sursingar Annindya Basnerjee 00:35:00
Demo of Sursingar through recorded audio cssettes
Vadya Darshan Symposium: A Focus on Intruments in Decline July 22-26, 2002 Triveni Theatre, New Delhi 7/23/2002 Music Chitra Veena & Vichitra Veena 6782'C'
Introduction: Sharbari Mukherjee
M.G. Swaminathan:  00:03:40
 N. Narasinhan Iyer: 00:04:45
Speaking on Teaching Technique of Chirta Veena Revi Kiran Chitra Veena 00:26:00
Speaking  about Muatafa Raza Vichitara Veena 01:25:00
Demonstration of Vichitra Veena Mstafa Raza Vichitara Veena
Speaking of (Contd.) Gopal Krishna Vichitara Veena
Vadya Darshan Symposium: A Focus on Intruments in Decline July 22-26, 2002 Triveni Theatre, New Delhi 7/23/2002 Music Veena 6783'C'
(Contd.)Speaking on  Gopal Krishna Vichitara Veena
Demonstration of Vichitra Veena Gopal Krishna Bhaskar Chandavarkar N.Narsimhan Iyengar Vichitara Veena
Discussion
Session IV: Veena
N.Ramanathan 00:04:00
Karaikudi Subramanyam 00:35:40
01:30:00
Vadya Darshan Symposium: A Focus on Intruments in Decline July 22-26, 2002 Triveni Theatre, New Delhi 7/23/2002 Music Tarangini Veena 6784'C'
(Contd.)  Karaikudi Subramanyam 01:30:00
Smt. R. Vishweshwaran
Dr. R. Kaushalya
Suma Sudhindra Rarangini Veena
Vadya Darshan Symposium: A Focus on Intruments in Decline July 22-26, 2002 Triveni Theatre, New Delhi 7/23/2002 Discussion 6785'C'
Concluding Speech: Karaikudi Subramanyam 00:30:00
Discussion: R. Vishwashwaran, R. Kaushalya, Suma Sudhindra 00:53:00
Vadya Darshan Symposium: A Focus on Intruments in Decline July 22-26, 2002 Triveni Theatre, New Delhi 7/24/2002 Music Surbahar 6786'C'
Session V: Subahar
Pt. Debu Chaudhury: 00:19:10
Discussion (Contd.) Prof. Santosh Banerjee Subahar 01:30:00
Vadya Darshan Symposium: A Focus on Intruments in Decline July 22-26, 2002 Triveni Theatre, New Delhi 7/24/2002 Music Dukkad, Thavil & Gettu Vadyam 6787'C'
(Contd.) Discussion on Subahar Smt. Sharbari Mukherjee
Session VI: Dukkad, Thavil & Gettu Vadyam
Umayalpuram Sivaraman 00:10:00
Speaking about Dukkkd Madan Lal 01:05:00
Demonstration of Dukkad Madan Lal
Discussion on Dukkad Instruments
Vadya Darshan Symposium: A Focus on Intruments in Decline July 22-26, 2002 Triveni Theatre, New Delhi 7/24/2002 Music Thavil & Gettu Vadyam 6788'C'
(Contd.) Session VI: Thavil & Gettu Vadyam 01:28:00
Demonstration of Thavil
Discussion on Thavil Instruments Umayalpuram Sivaraman
H.Subramanyam Gettu Vadyam
Vadya Darshan Symposium: A Focus on Intruments in Decline July 22-26, 2002 Triveni Theatre, New Delhi 7/25/2002 Music Shehnai, Sundari , Nagaswaram 6789'C'
SessionVII Double Reeded Instruments Shehnai, Sundari, Nagaswaram
Introduction: Sharbari Mukherjee 00:02:05
Komal Kothari 00:14:00
Anant Lal & Daya Shankar Shehnai 00:10:25
Krishna Ram Chaudhary  Shehnai 01:30:00
Discussion on Shehnai Instruments (Contd.) Thiruvizha Jayashankar Nagaswaram
Vadya Darshan Symposium: A Focus on Intruments in Decline July 22-26, 2002 Triveni Theatre, New Delhi 7/25/2002 Music Pakhawaj 6790'C'
(Contd.) Thiruvizha Jayashankar Nagaswaram
Pramod Gaikwad Sundari 00:23:45
Discussion & Demonstration 00:18:40
Session VIII: Pakawaj 01:30:00
Dr. Aban E. Mistry
Bhagwat Upreti Pakhawaj
Demonstration on (Contd.) Ram Ashish Pathak Pakhawaj
Vadya Darshan Symposium: A Focus on Intruments in Decline July 22-26, 2002 Triveni Theatre, New Delhi 7/25/2002 Music (Contd.) Demonstration  on  Ram Ashish Pathak Pakhawaj 01:00:00 6791'C'
Discussion on Pakhawaj
Vadya Darshan Symposium: A Focus on Intruments in Decline July 22-26, 2002 Triveni Theatre, New Delhi 7/26/2002 Music Sarangi, Esraj. Dilruba & Sursagar 01:30:00 6792'C'
Session IX: Sarangi,. Esraj, Dilruba & Susagar
Introduction: Sharbari Mukherjee
N. Rajam
Mohammad Ali  Sursagar
Sabri Khan Sarangi
Discussion on Sarangi Instrument Allauddin Khan Dilruba
Vadya Darshan Symposium: A Focus on Intruments in Decline July 22-26, 2002 Triveni Theatre, New Delhi 7/26/2002 Music Esraj 6793'C'
Buddhadev Das Esraj
Discussion
Session X : Descussio on Various Problems of Manufacturing of Musical Instruments
Bhaskar Chandavarkar Chair Person 00:23:10
Dr. Suneera Kasliwal 01:30:00
Vadya Darshan Symposium: A Focus on Intruments in Decline July 22-26, 2002 Triveni Theatre, New Delhi 7/26/2002 Music (Contd.)  Dr. Suneera Kasliwal 6794'C'
Lok Nath Sharma 00:14:00
Bishandas Sharma 01:30:00
O.P Prajladaka
Suvarnalata Rao
Discussion ( Contd.)
Vadya Darshan Symposium: A Focus on Intruments in Decline July 22-26, 2002 Triveni Theatre, New Delhi 7/25/2002 Discussion Discussin 00:40:00 6795'C'
Vadya Darshan : A Focus on Musical Instruments Festival 22 - 26 July 2002. Kamani Auditorium, New Delhi 7/22/2002 Music Rudra Veena 01:30:00 6804'C' & 6805'C' 6796'D'
Asad Ali Khan Rudra Veena
Vadya Darshan : A Focus on Musical Instruments Festival 22 - 26 July 2002. Kamani Auditorium, New Delhi 7/23/2002 Music Sundari 01:43:00 6806'C' 6797'D'
Pramod Gaikwad Sundari
Vadya Darshan : A Focus on Musical Instruments Festival 22 - 26 July 2002. Kamani Auditorium, New Delhi 7/23/2002 Music Chitra Veena 01:30:00 6807'C' 6798'D'
N.Ravi Kiran  Chitra Veena
Vadya Darshan : A Focus on Musical Instruments Festival 22 - 26 July 2002. Kamani Auditorium, New Delhi 7/24/2002 Music Shehnai  01:00:00 6808'C' 6799'D'
Anant Lal   Shehnai
Vadya Darshan : A Focus on Musical Instruments Festival 22 - 26 July 2002. Kamani Auditorium, New Delhi 7/24/2002 Music Pakhawaj 00:45:00 6809'C' 6800'D'
Ram Ashish Pathak Pakhawaj
Vadya Darshan : A Focus on Musical Instruments Festival 22 - 26 July 2002. Kamani Auditorium, New Delhi 7/25/2002 Music Nagaswaram 01:28:00 6810'C' 6801'D'
Thiruvizha Jayashankar with Valayapatti A.R. Subramaniam Nagaswaram
Vadya Darshan : A Focus on Musical Instruments Festival 22 - 26 July 2002. Kamani Auditorium, New Delhi 7/25/2002 Music Veena 01:00:00 6811'C' 6802'D'
E. Gayathri Veena
Vadya Darshan : A Focus on Musical Instruments Festival 22 - 26 July 2002. Kamani Auditorium, New Delhi 7/26/2002 Music Sarangi  02:04:00 6812'C' & 6813'C' 6803'D'
Ram Naraian Sarangi
Uday Shankar Shatabdi Samaraoh, Kolkata Seminar on Uday Shankar: Multiple Dimensions Feb. 25-28, 2002 Sisir Manch, Kolkata (Cassettes received on 17/07/2002 from Dr. Madhuchhanda Chatterjee, after transcription) 2/25/2002 Dance Inauguration: 6814'C'
Welcom Address Sh. Jayant Kastuar Secy. SNA 00:04:15
Inaugural Addrass Shri Shyamanand Jalan Vice Chairman, SNA 00:12:45
Keynote Addrss Dr. Pabitra Sarkar
Uday Shankar Shatabdi Samaraoh, Kolkata Seminar on Uday Shankar: Multiple Dimensions Feb. 25-28, 2002 Sisir Manch, Kolkata (Cassettes received on 17/07/2002 from Dr. Madhuchhanda Chatterjee, after transcription) 2/25/2002 Dance Inaugural Session: 6815'C' &      6816'C'
Celebrating Creativity-A Critique of the life & Times of Uday Shankr' Dr. Sunil Kothari 00:37:10
Uday Shankar's Choreography & Kathakali' Guru Govindan Ktty 00:20:35
Sruti Bannerjee
Uday Shankar Shatabdi Samaraoh, Kolkata Seminar on Uday Shankar: Multiple Dimensions Feb. 25-28, 2002 Sisir Manch, Kolkata (Cassettes received on 17/07/2002 from Dr. Madhuchhanda Chatterjee, after transcription) 2/26/2002 Dance Uday Shankar's Dance Technique': Prof. Amita Dutta & Shanti Bose 6817'C'
Uday Shankar's Dance Technique': Prof. Amita Dutta & Shanti Bose 6818'C'
Uday Shankar's Dance Technique': Prof. Amita Dutta & Shanti Bose 6819'C'
Uday Shankar Shatabdi Samaraoh, Kolkata Seminar on Uday Shankar: Multiple Dimensions Feb. 25-28, 2002 Sisir Manch, Kolkata (Cassettes received on 17/07/2002 from Dr. Madhuchhanda Chatterjee, after transcription) 2/27/2002 Dance Use of Lights in Uday Shankar' Tapas Sen 00:23:45 6820'C'6821'C' &      6822'C'
Use of Sets, Props, & Costumes in Shankar's Presentation': Asit Chatterejee 00:31:00
Gayatri Chatterjee 00:14:35
Uday Shankar The Painter: Reflections on Dance': Mrityunjjoy Chatterjee 00:25:10
Uday Shankar Shatabdi Samaraoh, Kolkata Seminar on Uday Shankar: Multiple Dimensions Feb. 25-28, 2002 Sisir Manch, Kolkata (Cassettes received on 17/07/2002 from Dr. Madhuchhanda Chatterjee, after transcription) 2/28/2002 Dance Uday Shankar & Rabindra Nath Tagore: A Study Of New Trends in Dance'; Dr. Sovon Shome  00:23:25 6823'C' &      6824'C'
The Almora Experiment': Narendra Sharma 00:56:00
Brhaddesi Sangeet Mahotsav: Festival of Regional Music Traditions of North East Feb 13-19, 2002, State Museum, Assam, Guwahati 2/14/2002 SEMINAR 6825'C'
Welcome Address  Jayant Kastuar 00:13:10
Inauguration Komal Kothari 00:10:45
Margi-Desi in the Modern Context Mukund Lath 00:57:10
Keynote Address "An Overview of the Musical Tradition of North-East"  Birendranath Datta 00:47:50
Paper Presentation Bhaskar Chandavarkar 00:03:05
"The Culture Heritage of Tripura" Shyamlal Deb Barma 00:19:15
"Traditional song repertoire of Tripura- Kakbarak songs Hemant Kumar Jamatia 00:28:45
Rampada Jamatia Flute
Parimal Deb Barma Drums
Buddha Tripura Vocal
Manav  Drums
"Traditional Instruments and their use in the tribal Music of Tripura" Niranjan Chakma 00:30:50
Ramapada Jamatia
Thanga Darlong
Usharani Chakma
Saudagar Deb Barma
Santosh Deb Barma
Surendra Kumar Debnath
Thainswemong Choudhury
Paresh Marak
Khirod Marak
Sampray Deb Barma
Chongkhamdinga
Babu Mog
Concluding Session Bhaskar Chandvarkar 00:18:15
6826'C' & 6827'C'
2/15/2002 6829'C'6830'C'  & 6831'C'
2/16/2002 6832'C 6833'C'  &    6834'C'
2/17/2002 6835'C' 6836'C'  &  6837'C'
2/18/2002 6838'C'  & 6839'C'
2/19/2002 6840'C'6841'C'  &   6842'C'
Brhaddesi Sangeet Mahotsav: Festival of Regional Music Traditions of North East Feb 13-19, 2002, State Museum, Assam, Guwahati 2/20/2002 Session XI 6843'C'
Chaired by  Aribam Shyam Sharma 00:01:35
A Brig Note on Nepali Traditional Musical Instruments & Folk Songs of Sikkim': Rudra Paudyal 00:24:00
Discussion 00:07:20
The Special Characteristics of Lepcha Music': Ugen Lepcha 00:16:10
The Music of Bhutias with Special Reference to Rituals': Smt. Chumden Nangpa
Brhaddesi Sangeet Mahotsav: Festival of Regional Music Traditions of North East Feb 13-19, 2002, State Museum, Assam, Guwahati 2/20/2002 (Cont.) 'The Music of Bhutias with Special Reference to Rituals': Smt. Chumden Nangpa 6844'C'
Session XII
Chaired by  Jagannath Mahanta 00:03:20
An Analysis of the Talas of the Sattriya Tradition': Govind Saikia & Smt. Sharodi Saikia 00:48:00
The Tradition of Sattriya Music with Special Reference to Ankianat & Bhaoan': Keshavananda Goswami
Brhaddesi Sangeet Mahotsav: Festival of Regional Music Traditions of North East Feb 13-19, 2002, State Museum, Assam, Guwahati 2/20/2002 (Cont.)The Tradition of Sattriya  Music with Special Reference to Ankianat & Bhaona':    Keshavananda Goswami 6845'C'
An Overview & Summing up: Bhaskar Chandavarkar
(Cont.) An Overview & Summing up: Bhaskar Chandavarkar 6846'C'
Concluding Sessin: Dulal Roy, Shyam Sharma, Helen Giri, Shanti Thathl, Bera, Padmini, Leela Venkataraman
Speeches of President, Vice President, Chairman and Vice Chairman in Akademi' s Award Festival Compiled in SNA Studio, New Delhi 10/9/2002 do 6847'C'
do 6848'C'
do 6849'C'
do 6850'C'
do 6851'C'
do 6852'C'
Brahaddesi Sangeet Mahotsav, Chandigarh Festival of Regional Music Traditions of Northern India 28-30 October 2002 Recorded at kala Akademi, Chandigarh 10/27/2002 Inauguration: 01:30:00 6853'D'
Welcome Addrass: Jayant Kastuar,
Lighting of the Lamp: H.E.Lt. Gen. F.R.Recob 
Sufiana Kalam: Ghulam Mohd. Saznawaz & Party
Gurbani Kirtan: Bhai Avtar Singh Ragi
Announcement for Sufiana Kalam: Mohd.Yaqoob Sheikh
Bhakhan: Krishna Kumari & Pradyumna Singh
Brahaddesi Sangeet Mahotsav, Chandigarh Festival of Regional Music Traditions of Northern India 28-30 October 2002 Recorded at kala Akademi, Chandigarh 10/27/2002 (Cont.) Bhakhan: Krishna Kumari & Pradyumna Singh 01:04:00 6854'D'
Chakri & Ruf: Gulzar Ahmed Ganai
Jugni: Gurmeet Bawa
Brahaddesi Sangeet Mahotsav, Chandigarh Festival of Regional Music Traditions of Northern India 28-30 October 2002 Recorded at kala Akademi, Chandigarh 10/28/2002 Surnai & Daman: Abdul Aziz Bhat & Group 01:17:00 6855'D
Buddhist Chants & Monastic Music: Rev. Tsering Chosphel & Group
Karkan: Girdhari Lal & Group
Dastaan: Ismail Meer & Group
Chinjan: Kishan Singh & Group
Songs of Ladakh: Mirup Namgyal & Tsering Dolker & Group
Brahaddesi Sangeet Mahotsav, Chandigarh Festival of Regional Music Traditions of Northern India 28-30 October 2002 Recorded at kala Akademi, Chandigarh 10/28/2002 Naupad: Lachhi Ram & Group 01:06:00 6856'D'
Traditional Songs of Chamba & Kangra: Roshan Lal & Group
Bharunwa Songs of Shimla & Bilaspur Krishna Kumari & Group
Bel Vadan: Shyam Lal & Group
Folk Songs of Mandi & Kullu Region: Jawala Prarsad & Group
Tribal Songs & Instrument of Kinnaur:  Negi & Group
Nati Songs of Mhasu & Sirmaur: Sunita Devi & Group
Bouquet Presentation by Shri K.D. Tripathy
Brahaddesi Sangeet Mahotsav, Chandigarh Festival of Regional Music Traditions of Northern India 28-30 October 2002 Recorded at kala Akademi, Chandigarh 10/29/2002 Hudka Vadan & Ramaola Singings: Harda Surdas & Group 01:23:00 6857'D'
Chanchri & Nyoti Geet: Gokil Singh & Group
Dhol Vadan: Sohanlal & Group
Beda-Bedi: Shiv Charan & Vachan dei
Hudka, Daur Thali & Binai: Ramchran Jual & Group
Veergatha Gayan:  Jhusia Damai & Family
Bouquet Presentation by Smt. Jaishree Banerdjee
Brhaddesi Sangeet Mahotsav: Festival of Regional Music Traditions of North East Feb 13-19, 2002, Recorded at kala Akademi, Chandigarh 10/29/2002 Haryana 01:12:00 6858'D'
Jhamman Khan Nagara
Mamman Khan Sarangi
Songs from Swang:  Tule Ram & Group
Songs of Mewat Region: Asghar Hussain & Group
Announcement for 
Shaivate / (Jangam) Songs Suraj Bhan & Group
Brhaddesi Sangeet Mahotsav: Festival of Regional Music Traditions of North East Feb 13-19, 2002, Recorded at kala Akademi, Chandigarh 10/29/2002 (Cont.) Shaivate / (Jangam) Songs: Suraj Bhan & Group 00:30:00 6859'D'
The song traditions of Braj Region - Patka Rasia: Sibban Singh & Group
Bouquet Presentation by  Shri Komal Kothari
Brhaddesi Sangeet Mahotsav: Festival of Regional Music Traditions of North East Feb 13-19, 2002, Recorded at kala Akademi, Chandigarh 10/30/2002 Songs of Dhadi: Bhai Daya Singh Dilbar 01:16:00 6860'D'
Songs of Dhadi: Desraj Lachkani
Women's Songs form Punjab: Kulwant Kaur & Group
Announcement for Songs on Tumbi & King; Jagatram Lalka & Group
Brhaddesi Sangeet Mahotsav: Festival of Regional Music Traditions of North East Feb 13-19, 2002, Recorded at kala Akademi, Chandigarh 10/30/2002 Kafi & Heet: Barkat Siddhu & Group 01:24:00 6861'D'
Sufiana Songs: Puranchand & Pyarelal Wadali
Brhaddesi Sangeet Mahotsav: Festival of Regional Music Traditions of North East Feb 13-19, 2002, Recorded at kala Akademi, Chandigarh 10/30/2002 (Cont.) Sufiana Songs: Puranchand & Pyarelal Wadali 00:14:000 6862'D'
Brhaddesi Sangeet Mahotsav (Festival and Seminar on Regional Music fo Nothern India  Kala Bhavan, Punjab Arts Council, Chandigarh 10/27/2002 Music Festival (Inaguration) 6863'C'
Dev Yatra- Procession of Instruments  Baldev Chauhan and Group 00:04:10
Announcement Jainendra Singh 00:00:35
Welcome Speech Jayant Kastuar 00:06:40
Inaugration J.F.R Jacob 00:00:35
Brhadessi Sangeet Mahotsav (Festival and Seminar on Regional Music Traditions of Northern India) Kala Bhavan, Punjab Arts Council, Chandigarh 10/27/2002 Music Jammu and Kashmir 6863'C'
Announcement 00:02:00
Sufiana Kalam
Muqam-e-Hisar Ghulam Mohd. Saznawaj Santoor/Vocal Muqam Yakka 00:07:00
Shabir Ahmed Saznawaj Sitar (Sehtar)
Ghulam Ahmed Saznawaj Sitar
Mushtaq Ahmed Saznawaj Saz-e-Kashmir
Mohd. Rafiq Sazanwaj Dukkra (Tabla)
Muqam-e-Hisar Ghulam Mohd. Saznawaj Santoor/Vocal Muqam Chapandaz 00:04:40
Shabir Ahmed Saznawaj Sitar (Sehtar)
Ghulam Ahmed Saznawaj Sitar
Mushtaq Ahmed Saznawaj Saz-e-Kashmir
Mohd. Rafiq Sazanwaj Dukkra (Tabla)
Traditional Composition Ghulam Mohd. Saznawaj Santoor/Vocal Muqam Yukkataal 00:04:20
Shabir Ahmed Saznawaj Sitar (Sehtar)
Ghulam Ahmed Saznawaj Sitar
Mushtaq Ahmed Saznawaj Saz-e-Kashmir
Mohd. Rafiq Sazanwaj Dukkra (Tabla)
Brhaddesi Sangeet Mahotsav (Festival and Seminar on Regional Music fo Nothern India  Kala Bhavan, Punjab Arts Council, Chandigarh 10/27/2002 Music Gurbani Keertan 6863'C'
Announcement 00:02:00
Shabad Bhai Avtar Singh Ragi Vocal and Harmonium 00:02:40
Sardar Kultar Singh  Vocal and Harmonium
Sardar Swarn Singh Tabla and Jodi
Sardar Baldeep Singh Pakhwaj / Tabla Jodi
Bani - Kabir ji Bhai Avtar Singh Ragi Vocal and Harmonium Gaudi Chayati Panja Taal Savari 00:08:15
Sardar Kultar Singh  Vocal and Harmonium
Sardar Swarn Singh Tabla and Jodi
Sardar Baldeep Singh Pakhwaj / Tabla Jodi
Pandtal - Ramdas ji ki Bani Bhai Avtar Singh Ragi Vocal and Harmonium Kanhara chartaak 00:12:50
Sardar Kultar Singh  Vocal and Harmonium
Sardar Swarn Singh Tabla and Jodi
Sardar Baldeep Singh Pakhwaj / Tabla Jodi
Dhuni Bhai Avtar Singh Ragi Vocal and Harmonium Kanhara 00:03:00
Sardar Kultar Singh  Vocal and Harmonium
Sardar Swarn Singh Tabla and Jodi
Sardar Baldeep Singh Pakhwaj / Tabla Jodi
Brahddesi Sangeet Mahotsav (Festival and Seminar on Regional Music Traditional of Nothern India) Kala Bhavan, Punjab Arts Council, Chandigarh 10/27/2002 Music Sufiana Kalam (Jammu and Kashmir) 6863'C'
Announcement 00:02:00
Muqam-e-Poorvi Mohd. Yaqoob Sheikh Santoor / Vocal Duyank 00:09:55
Hilal Ahmed Mallik Saz-e-Kashmir
Sheikh Tariq Ahmed  Sehtar (Sitar)
Mohd. Altaf Wani Sehtar (Sitar)
Muzanil Ahmed Mallik Sehtar
Mohd. Yaqoob Sheikh Santoor / Vocal Chapandaz 00:04:30
Hilal Ahmed Mallik Saz-e-Kashmir
Sheikh Tariq Ahmed  Sehtar (Sitar)
Mohd. Altaf Wani Sehtar (Sitar)
Muzanil Ahmed Mallik Sehtar
Bouquets Prsentation Bhaskar Chandavarkar 00:02:05
Brahddesi Sangeet Mahotsav (Festival and Seminar on Regional Music Traditional of Nothern India) Kala Bhavan, Punjab Arts Council, Chandigarh 10/27/2002 Music Bakhan (Jammu and Kashmir) 6864'C'
Announcement 00:02:00
Dogri Folk Music Krishna Kumari Vocal Pahari 00:05:30
Pradyumna Singh Vocal
Deep Singh  Bansuri
Jagdeep Singh Dholak / Vocal
Ravi Sharma Harmonium
Vishnu Pad Krishna Kumari Vocal Pahari 00:05:00
Pradyumna Singh Vocal
Deep Singh  Bansuri
Jagdeep Singh Dholak / Vocal
Ravi Sharma Harmonium
Geetdu Krishna Kumari Vocal Pahari 00:05:20
Pradyumna Singh Vocal
Deep Singh  Bansuri
Jagdeep Singh Dholak / Vocal
Ravi Sharma Harmonium
Bouquets Prsentation Leela Venkatraman 00:01:10
Brahddesi Sangeet Mahotsav (Festival and Seminar on Regional Music Traditional of Nothern India) Kala Bhavan, Punjab Arts Council, Chandigarh 10/27/2002 Music Chakri (Jammu and Kashmir) 6864'C'
Announcement 00:02:20
Chhakri Gulzar Ahmed Ganai Harmonium / Vocal 00:06:15
Assadulla Shah Rabab
Ahmed Shah Sarangi
Mohd. Ramzan Khan Sarangi
Zahoor Ahmed Shah Gada
Ruff Gulzar Ahmed Ganai Harmonium / Vocal 00:05:15
Assadulla Shah Rabab
Ahmed Shah Sarangi
Mohd. Ramzan Khan Sarangi
Zahoor Ahmed Shah Gada
Ruff - Rasool Meer Ka Kalam Gulzar Ahmed Ganai Harmonium / Vocal 00:04:20
Assadulla Shah Rabab
Ahmed Shah Sarangi
Mohd. Ramzan Khan Sarangi
Zahoor Ahmed Shah Gada
Bouquets Prsentation K.D Tripathi 00:00:50
Brhaddesi Sangeet Mahotsav (Festival and Seminar on Regional Music fo Nothern India  Kala Bhavan, Punjab Arts Council, Chandigarh 10/27/2002 Music Jugni (Punjab) 6864'C'
Announcement 00:01:40
Sufiana Kalam Gurmeet Bawa Vocal 00:09:35
Balvinder Mast Vocal / Tumbi
Ved Prakash Harmonium
Chaman Singh Algoza
Chiman Lal Dholak
Prem Lal Matka
Tilak Ray Dholak
Kirpal Bawa Commentary
Jugni   Gurmeet Bawa Vocal 00:08:50
Balvinder Mast Vocal / Tumbi
Ved Prakash Harmonium
Chaman Singh Algoza
Chiman Lal Dholak
Prem Lal Matka
Tilak Ray Dholak
Kirpal Bawa Commentary
Sohani Mahiwal Gurmeet Bawa Vocal 00:07:30
Balvinder Mast Vocal / Tumbi
Ved Prakash Harmonium
Chaman Singh Algoza
Chiman Lal Dholak
Prem Lal Matka
Tilak Ray Dholak
Kirpal Bawa Commentary
Mirza Gurmeet Bawa Vocal 00:10:20
Balvinder Mast Vocal / Tumbi
Ved Prakash Harmonium
Chaman Singh Algoza
Chiman Lal Dholak
Prem Lal Matka
Tilak Ray Dholak
Kirpal Bawa Commentary
Bouquets Prsentation Shanno Khurana (Akademi Fellow) 00:01:50
Brhaddesi Sangeet Mahotsav (Festival and Seminar on Regional Music fo Nothern India) Kala Bhavan, Punjab Arts Council, Chandigarh 10/28/2002 Music Surnai and Daman (Jammu and Kashmir) 6865'C'
Announcement 00:01:40
Muqam-e-Gabri Abdul Aziz Bhate Daman  00:08:05
Ghulam Mohd. Bhatt Surnai 
Abdul Gani Bhat Surnai 
Abdul Salam Bhat Dholak 
Mushtaq Ahmed Bhat Nagara
Fiyaz Ahmed Bhat Nagara
Brhaddesi Sangeet Mahotsav (Festival and Seminar on Regional Music fo Nothern India) Kala Bhavan, Punjab Arts Council, Chandigarh 10/28/2002 Music Buddhist Chants and Monastic Music (Jammu and Kashmir) 6865'C'
Announcement 00:02:20
Mandala (Brahmand Ki Stuti) Tsering Chospal Vocal 00:13:15
Lobzang Rachen 
Lobzang Gailtsan
Nawang Otsal 
Nawan Chonjor
Yanlag Dumpa (Prayer Offering With Music) Tsering Chospal Vocal
Lobzang Rachen 
Lobzang Gailtsan
Nawang Otsal 
Nawan Chonjor
Chhot Yaugs (Sanskrit Mantras Chanting Offer) Tsering Chospal Vocal
Lobzang Rachen 
Lobzang Gailtsan
Nawang Otsal 
Nawan Chonjor
Ser Sdems (Offering for Protection) Tsering Chospal Vocal
Lobzang Rachen 
Lobzang Gailtsan
Nawang Otsal 
Nawan Chonjor
Snowa Smalam (Dedication for whole being for betterment of Peace) Tsering Chospal Vocal
Lobzang Rachen 
Lobzang Gailtsan
Nawang Otsal 
Nawan Chonjor
Brhaddesi Sangeet Mahotsav (Festival and Seminar on Regional Music fo Nothern India) Kala Bhavan, Punjab Arts Council, Chandigarh 10/28/2002 Music Karkan (Jammu and Kashmir) 6865'C'
Announcement 00:01:50
Amar Shaheed Baba Jitto Ki Karak Girdhari Lal Vocal / Sarangi 00:05:15
Mangal Dass
Natha Ram
Raja Mandalik Girdhari Lal Vocal / Sarangi 00:04:30
Mangal Dass
Natha Ram
Brhaddesi Sangeet Mahotsav (Festival and Seminar on Regional Music fo Nothern India) Kala Bhavan, Punjab Arts Council, Chandigarh 10/28/2002 Music Dastaan (Jammu and Kashmir) 6865'C'
Announcement 00:01:20
Daastan-e-Lila Majnu Mohd. Ismail Meer Vocal  00:13:25
Mohd. Subhan Dar Sarangi
Ah. Rashid Mir
Gh. Hassan Mir
Parveiz Ahmed Mir
Kalam-e-Mohammed Gani Mohd. Ismail Meer Vocal 
Mohd. Subhan Dar Sarangi
Ah. Rashid Mir
Gh. Hassan Mir
Parveiz Ahmed Mir
Brhaddesi Sangeet Mahotsav (Festival and Seminar on Regional Music fo Nothern India) Kala Bhavan, Punjab Arts Council, Chandigarh 10/28/2002 Music Chhinjan (Jammu and Kashmir) 6865'C'
Announcement 00:01:35
Chhinj Mata Vaishnau Devi Kishan Singh  Vocal 00:07:15
Shankar Singh 
Baldev Singh 
Saftan Singh
Munshi Ram
Sobha Ram
Dev Raj 
Bishan Dass
Chhinj Shri Krishna Gopal Kishan Singh  Vocal
Shankar Singh 
Baldev Singh 
Saftan Singh
Munshi Ram
Sobha Ram
Dev Raj 
Bishan Dass
Chhinj Prem Ras Kishan Singh  Vocal
Shankar Singh 
Baldev Singh 
Saftan Singh
Munshi Ram
Sobha Ram
Dev Raj 
Bishan Dass
Brhaddesi Sangeet Mahotsav (Festival and Seminar on Regional Music fo Nothern India) Kala Bhavan, Punjab Arts Council, Chandigarh 10/28/2002 Music Songs of Ladakh (Jammu and Kashmir) 6865'C'
Announcement 00:01:30
Jhabro - Nomadic Songs from Changthang Area of Ladakh Mirup Namgyal Vocal  00:11:20
Tsering Dolker Vocal 
Ali Mohammed Vocal 
Sonam dabul Vocal 
Tashi Jorgais Vocal 
Lok Geet - In Praise of Royal family Mirup Namgyal Vocal 
Tsering Dolker Vocal 
Ali Mohammed Vocal 
Sonam dabul Vocal 
Tashi Jorgais Vocal 
Gingloo (Song Sunh for the Hero of Kaiser epic) Mirup Namgyal Vocal 
Tsering Dolker Vocal 
Ali Mohammed Vocal 
Sonam dabul Vocal 
Tashi Jorgais Vocal 
Bouquets Prsentation Komal Kothari (Akademi Fellow) 00:01:55
Brhaddesi Sangeet Mahotsav (Festival and Seminar on Regional Music fo Nothern India) Kala Bhavan, Punjab Arts Council, Chandigarh 10/28/2002 Music Naupad (Himachal Pradesh) 6865'C'
Announcement 00:01:00
Naupad Vadan Lachhi Ram Naupad  00:02:15
Bali Ram  Nagara
Dhani Ram  Dhol 
Dila Ram  Shehnai
Sunder Lal Ransinga
Bashakhi Ram Damaru
Brhaddesi Sangeet Mahotsav (Festival and Seminar on Regional Music Traditions of Northern India) Kala Bhavan, Punjab Arts Council, Chandigarh 10/28/2002 Music Traditional Songs of Chamba and Kangra (Himachal Pradesh) 6865'C'
Announcement 00:00:20
Chamba and Kangara Ke Geet Roshan Lal  Vocal  00:07:50
Bhim Raj  Vocal 
Kartar Singh  Instrumental 
Uttam Kumar Vocal / Instrumental
Dayalu Ram Vocal / Instrumental
Champa Devi Vocal
Brhaddesi Sangeet Mahotsav (Festival and Seminar on Regional Music Traditions of Northern India) Kala Bhavan, Punjab Arts Council, Chandigarh 10/28/2002 Music Bharunwa Songs of Shimla and Bilaspur (Himachal Pradesh) 6866'C'
Announcement 00:01:15
Banna Krishna Kumari  Vocal  Suha 00:03:00
Nirmal Kumari Vocal
Sarna Kumari Vocal
Asha Kumari Vocal
Lata Kumari Vocal
Nagender Kumar Ghungroo
Charandas Flute
Vinti Mukul Vocal
Ramesh  Tabla  
Dhani Ram  Dholak 
Baldev Chauhan   Flute
Suresh Bhardwaj Manjira
Prakash Nagara
Gidda Krishna Kumari  Vocal  00:01:55
Nirmal Kumari Vocal
Sarna Kumari Vocal
Asha Kumari Vocal
Lata Kumari Vocal
Nagender Kumar Ghungroo
Charandas Flute
Vinti Mukul Vocal
Ramesh  Tabla  
Dhani Ram  Dholak 
Baldev Chauhan   Flute
Suresh Bhardwaj Manjira
Prakash Nagara
Gidda Krishna Kumari  Vocal  00:02:15
Nirmal Kumari Vocal
Sarna Kumari Vocal
Asha Kumari Vocal
Lata Kumari Vocal
Nagender Kumar Ghungroo
Charandas Flute
Vinti Mukul Vocal
Ramesh  Tabla  
Dhani Ram  Dholak 
Baldev Chauhan   Flute
Suresh Bhardwaj Manjira
Prakash Nagara
Brhaddesi Sangeet Mahotsav (Festival and Seminar on Regional Music Traditions of Northern India) Kala Bhavan, Punjab Arts Council, Chandigarh 10/28/2002 Music Bel Vadan (Himachal Pradesh) 6866'C'
Announcement 00:01:15
Bel Vadan is Performed on the instrument in the temples Shyam Lal Vocal 00:05:20
Roshan Lal Dhaukali
Rup Ram  Dhaukali
Ganpat Ram Nagara
Ramesh Chandar Dev Thali
Suresh Kumar
Brhaddesi Sangeet Mahotsav (Festival and Seminar on Regional Music Traditions of Northern India) Kala Bhavan, Punjab Arts Council, Chandigarh 10/28/2002 Music Folk Songs of Mandi and Kullu Region (Himachal Pradesh) 6866'C'
Announcement 00:00:50
Bihagda - Lok Geet Jawala Prasad Vocal  00:15:05
A.S. Parmar Vocal 
Prem Singh Dhol 
Mohan Singh Gujju
Vimla Devi Vocal 
Kamla Vocal 
Asha Sharma Vocal 
Babli Vocal 
Lohari Jawala Prasad Vocal 
A.S. Parmar Vocal 
Prem Singh Dhol 
Mohan Singh Gujju
Vimla Devi Vocal 
Kamla Vocal 
Asha Sharma Vocal 
Babli Vocal 
Brhaddesi Sangeet Mahotsav (Festival and Seminar on Regional Music Traditions of Northern India) Kala Bhavan, Punjab Arts Council, Chandigarh 10/28/2002 Music Tribal Songs and Instrumental From 6866'C'
Announcement 00:00:50
Tribal songs and Instruments from Kinnaur Harishchandra Negi Bugjal (Jhanj) 00:06:05
Gopal Singh  Dhol 
Nand Lal Flute 
Kishan Mani Vocal
Anil Kumari Vocal
Brhaddesi Sangeet Mahotsav (Festival and Seminar on Regional Music Traditions of Northern India) Kala Bhavan, Punjab Arts Council, Chandigarh 10/28/2002 Music Nati Songs of Mahasu and Sirmaur (Himachal Pradesh) 00:00:45 6866'C'
Announcement 00:10:55
Nati songs of Mahasu and Sirmaur Sunita Devi and Group Sunita Devi Vocal
Nirmal Devi  Vocal
Sarla Devi Vocal
Krishna Devi Vocal
Kumar Singh Khanjiri / Vocal
Hemchand Khanjiri / Vocal
Prem Lal Khanjiri / Vocal
Baldev Chand Flute
Leela Dhar Nagara
Dharu Ram Dhol
Bhimmi Ram Dholak
Kambal  Danga
Mattoo Ram Karnal
Bouquets Prsentation K.D Tripathi 00:02:25
Brhaddesi Sangeet Mahotsav (Festival and Seminar on Regional Music Traditions of Northern India) Kala Bhavan, Punjab Arts Council, Chandigarh 10/29/2002 Music Hudka Vadan and Ramaola Singing (Uttaranchal) 6867'C'
Announcement 00:02:05
Hudka Vadan and Ramaola Singing (Veer Katha Harda Surdas Vocal 00:11:35
Ganesh Lal Thali
Dewani Ram Vocal
Bihari Lal Vocal
Brhaddesi Sangeet Mahotsav (Festival and Seminar on Regional Music Traditions of Northern India) Kala Bhavan, Punjab Arts Council, Chandigarh 10/29/2002 Music Chanchri and Nyoli Geet (Uttaranchal) 6867'C'
Announcement 00:03:10
Nyoli Geet- This is Van (forest) Geet of Shrinagar Ras Gokul Singh Vocal / Hudka Durga 00:14:00
Diwan Kanwal Vocal / Hudka
Surya Naryan Bisht Vocal  
Pan Singh Bisht Vocal
Lalit Chandra Pandey Vocal
Kumari Lalit Bisht Vocal
Kumari Hema Bisht Vocal
Kumari Hemlata Loni Vocal
Kumari Bhavana Karki Vocal
Kumari Sunita Arya  Vocal
Mukul Kumar Vocal
Bharat Gosai Flute
This is Song of Fare (Mela) of Shiringar Ras Gokul Singh Vocal / Hudka Durga
Diwan Kanwal Vocal / Hudka
Surya Naryan Bisht Vocal  
Pan Singh Bisht Vocal
Lalit Chandra Pandey Vocal
Kumari Lalit Bisht Vocal
Kumari Hema Bisht Vocal
Kumari Hemlata Loni Vocal
Kumari Bhavana Karki Vocal
Kumari Sunita Arya  Vocal
Mukul Kumar Vocal
Bharat Gosai Flute
Brhaddesi Sangeet Mahotsav (Festival and Seminar on Regional Music Traditions of Northern India) Kala Bhavan, Punjab Arts Council, Chandigarh 10/29/2002 Music Dol Vadan (Uttaranchal) 6867'C'
Announcement 0:00:40
Dhol Sagar: Taal Based on Dhol Sagar Granth Sohan Lal Dhol 0:11:45
Sudaro Das Damaroo
Bhagwas Das Mashka
Virendra Bhankara
Brhaddesi Sangeet Mahotsav (Festival and Seminar on Regional Music Traditions of Northern India) Kala Bhavan, Punjab Arts Council, Chandigarh 10/29/2002 Music Beda Bedi (Uttaranchal) 6867'C'
Announcement 00:01:20
Garh Vandana Shiv Charan Vocal / Dholak 00:03:15
Vachan Dei  Vocal  
Ram Charan Jual Hudka
Sadei: Chetauli Geet Shiv Charan Vocal / Dholak 00:03:10
Vachan Dei  Vocal  
Ram Charan Jual Hudka
Radha Khandi Shiv Charan Vocal / Dholak 00:04:40
Vachan Dei  Vocal  
Ram Charan Jual Hudka
Brhaddesi Sangeet Mahotsav (Festival and Seminar on Regional Music Traditions of Northern India) Kala Bhavan, Punjab Arts Council, Chandigarh 10/29/2002 Music Hudka, Daur Thali and Binai (Uttranchal) 6867'C'
Announcement 00:01:35
Daur: Daur Vadan or Thali Ki Jugalbandi Ramchandra Jual Daur / Hudka / Binai Chauras  00:04:30
Sohan lal Thali
Ramchandra Jual Daur / Hudka / Binai Aadhi Chaal
Sohan lal Thali
Ramchandra Jual Daur / Hudka / Binai Sidhi Chaal
Sohan lal Thali
Hudka   Ramchandra Jual Daur / Hudka / Binai Chauras  00:03:40
Sohan lal Thali
Ramchandra Jual Daur / Hudka / Binai Aadhi Chaal
Sohan lal Thali
Ramchandra Jual Daur / Hudka / Binai Sidhi Chaal
Sohan lal Thali
Binai (Morchang) Ramchandra Jual Daur / Hudka / Binai Aadhi Chaal 00:01:55
Sohan lal Thali
Ramchandra Jual Daur / Hudka / Binai Sidhi Chaal
Sohan lal Thali
Brhaddesi Sangeet Mahotsav (Festival and Seminar on Regional Music Traditions of Northern India) Kala Bhavan, Punjab Arts Council, Chandigarh 10/29/2002 Music Veergatha Gayan (Uttaranchal) 6867'C'
Announcement 00:01:40
Devta Ka Aahavan Jhusia Damai Vocal 00:11:05
Hazari Devi Vocal
Janak Ram Hudka / Vocal
Kalavati Devi Vocal
Nirmala Sha Vocal
Bhadaun- Veergatha Jhusia Damai Vocal 00:05:10
Hazari Devi Vocal
Janak Ram Hudka / Vocal
Kalavati Devi Vocal
Nirmala Sha Vocal
Bouquets Prsentation Jayashree Banerjee 00:02:05
Brhaddesi Sangeet Mahotsav (Festival and Seminar on Regional Music Traditions of Northern India) Kala Bhavan, Punjab Arts Council, Chandigarh 10/29/2002 Music Nagara and Sarangi (Haryana) 6868'C'
Announcement 00:02:35
Sarangi- Lehra, Nagara Jamman Khan Nagara  Teental 00:03:15
Mamman Khan Sarangi
Swang Ki Dhun Jamman Khan Nagara  Keharva or Thapiya Taal 00:02:40
Mamman Khan Sarangi
Sohani Dhun Jamman Khan Nagara  Rupak Taal 00:03:50
Mamman Khan Sarangi
Brhaddesi Sangeet Mahotsav (Festival and Seminar on Regional Music Traditions of Northern India) Kala Bhavan, Punjab Arts Council, Chandigarh 10/29/2002 Music Song from Swang (Haryana) 6868'C'
Announcement 00:02:50
History of Sardar Chap Singh  Tule Ram Vocal 00:33:15
Suraj Heroine Part
Kartar Heroine Part
Dhumal Heroine Part
Sadaram Heroine Part
Brhaddesi Sangeet Mahotsav (Festival and Seminar on Regional Music Traditions of Northern India) Kala Bhavan, Punjab Arts Council, Chandigarh 10/29/2002 Music Songs of Mewat Region (Haryana) 6868'C'
Announcement 00:01:35
Mewati Lokgeet Asghar Hussain  Vocal / Harmonium Yaman Keharva Taal 00:06:35
Shabbir Khan Vocal  
Nazar Mohammad Dholak
Hamid Khan Chimta
Jamil Ahmed Suraya
Mubib Khan Jhil Naqqara
Swan Ke Geet Asghar Hussain  Vocal / Harmonium 8 Matra 00:07:25
Shabbir Khan Vocal  
Nazar Mohammad Dholak
Hamid Khan Chimta
Jamil Ahmed Suraya
Mubib Khan Jhil Naqqara
Lok Geet (Mewati) Asghar Hussain  Vocal / Harmonium 8 Matra 00:06:25
Shabbir Khan Vocal  
Nazar Mohammad Dholak
Hamid Khan Chimta
Jamil Ahmed Suraya
Mubib Khan Jhil Naqqara
Brhaddesi Sangeet Mahotsav (Festival and Seminar on Regional Music Traditions of Northern India) Kala Bhavan, Punjab Arts Council, Chandigarh 10/29/2002 Music Shaivaite (Jangam) Songs (Haryana) 6868'C'
Announcement 00:01:15
Shiv Katha Suraj Bhan Vocal / Talli 00:07:50
Janna Ram Jangam Kanjeera
Roshan Lal Jangam Khartal
Premchand Talli 
Raj Kumar Talli 
Brhaddesi Sangeet Mahotsav (Festival and Seminar on Regional Music Traditions of Northern India) Kala Bhavan, Punjab Arts Council, Chandigarh 10/29/2002 Music The Song Tradition of Braj Region - Patka (Haryana) 6869'C'
Announcement 00:01:30
Patka Sibban Singh  Vocal  00:01:50
Mangat Khan Naqqara
Manga Ram Harmonium
Suresh Chand Dholak
Jawahar Singh  Chimta